Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR STIM-OA

Tildelt: kr 4 000

Refusjon av kostnader knyttet til OA-publisering. NR har en artikkel som tilfredsstiller kravene.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder