Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - refusjon for kalenderåret 2019

Tildelt: kr 17 000

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid-publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang