Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems of Change: Sustainable Approaches to Innovation Management in the Norwegian Bioeconomy Sector

Alternativ tittel: Systemer for forandring: Bærekraftige tilnærminger til innovasjonsledelse og innovasjonsforvaltning innen den norske bioøkonomisektoren.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

320884

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Kunnskapsoverføringsprogrammer mellom institusjoner og industri er en integrert del av å øke industriens konkurranseevne og nyte bred institusjonell støtte i Norge. Regionale innovasjonssystemer på lokalt nivå krever sånne kunnskapsoverføringsprogrammer for å legge til rette for fornyelse av innovasjonsprosesser for å beholde og videreutvikle langsiktig holdbar konkurransekraft. Imidlertid er nåværende kunnskapsoverføringsprogrammer, med sitt fokus på vitenskapelig kunnskap, ikke i stand til å gi den ikke-tekniske kunnskapen som ville medføre slike innovative forandringer og resultater. For øyeblikket søker ikke eksisterende kunnskapsoverføringsprogrammer følgende: · kunnskapsoverføring utover teknisk ekspertise; · Går ikke utover tradisjonelle institusjonelle samarbeidspartnere; · invester ikke i innovasjoner på organisasjonsnivå med mer bærekraftige resultater. Kunnskap for å utvikle bærekraftig forretningspraksis på organisasjonsnivå er imidlertid et sentralt målområde for å fremme bærekraftig banefornyelse i et gitt RIS som krever etterforskning. Dette prosjektet vil ta tak i begrensningene i innovasjonssystemet i en lokal norsk bioøkonomisk klynge for å analysere hvordan inkludering av ytterligere potensielle samarbeidspartnere og ikke-teknisk kunnskap om innovasjonsledelse og i innovasjonsprosesser kan bidra til å forbedre bærekraftig fornyelse i markeder som bioøkonomiske sektorer. Gjennom en rekke casestudier vil den undersøke hvordan lokale utfordringer i systemiske faktorer som anskaffelse og anvendelse av innovasjonsledelsesverktøy kan overvinnes for å konfigurere den lokale bioøkonomien RIS. Ved å ta en systembasert tilnærming til disse FoU-utfordringene, prøver dette prosjektet å forstå hvordan man kan gi et lokalt system med flere koblingspunkter praktiske måter å definere ledelses- og forvaltningsmessige problemer og i å finne innovative løsninger.

This project’s main objectives are to address the need for external expertise in the areas of sustainable leadership and organization innovation needed to increase the competitive advantage of local bio-based SMEs in the Inland bioeconomy sector of Norway. In fulfilling these objectives, this project will address current challenges in knowledge transfer practices as it pertains to developing and sustaining innovations that go beyond the transfer of technical knowledge and skills. It therefore addresses the need for non-technical/non-scientific knowledge transfer to focus on the organizational needs of SMEs. However, since such non-technical expertise is not readily available from traditional research institutions currently providing R&D to local industry (e.g. Universities, government-funded R&D programs), this project will explore centers of innovation and knowledge generation outside formal research processes that are not readily available to Norwegian bio-based SMEs and facilitate the dissemination of such knowledge to develop sustainable business practices at the organizational level. In order to facilitate the transfer and implementation of relevant organizational and managerial innovations for path renewal and development in the Inland bioeconomy sector, firm- and system-level research is required. By taking a Systems Approach to these R&D challenges, this project endeavours to understand a multi-node system such as that of the Inland bioeconomy and provide a practical way to define managerial problems and design solutions and ultimately identify the best practices for the transfer and implementation of the unique competencies of innovative organizational leadership strategies in small firms that are practical, applicable and sustainable.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd