Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway - ESFRI Support Activity

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

320886

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

I rapporteringsperioden har hovedaktiviteten vært på forberedelse og deltakelse på IAC-møter, og arbeidet mot at ACTRIS skal bli en ESFRI med «landmark» status. Det har vært en serie på 10 IAC-møter i løpet av rapporteringsperioden. Forberedelsene gjøres sammen med Sandrine Bernard, den norske delegaten fra Miljødirektoratet. I tillegg deltar Norges forskningsråd i mange av de nasjonale forberedende møtene. I alle IAC-møter har NILU (Kjetil Tørseth og/eller Cathrine Lund Myhre) deltatt sammen med den norske delegaten som sakkyndige rådgivere. I rapporteringsperioden har fokus vært på vedtekter og forberedelse av ERIC step 2 søknad sendt av Finland. Finland sendte inn den formelle forespørselen om å sette opp ACTRIS ERIC 30. september 2021, og vi reviderte vedtektene slik det ble bedt om i tilbakemelding fra EU. Oppstart av ACTRIS ERIC forventes ca. august 2022. I tillegg har NILU (Cathrine Lund Myhre) bistått og deltatt i ACTRIS-høringen for ESFRI «landemark» status. Dette var vellykket, og ACTRIS har nå en ESFRI landemerkestatus siden desember 2021.

-

ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure - is an environmental research infrastructure focusing on high quality observations of short-lived atmospheric components for research on air quality, climate and atmospheric hazards. Detecting changes and trends in atmospheric composition and understanding their impact on the stratosphere and upper troposphere is necessary for establishing the scientific links and feedbacks between climate change and atmospheric composition. ACTRIS is the pan-European RI that consolidates activities amongst European partners for observations of aerosol, clouds and trace gases and for understanding of the related atmospheric processes, to provide services to wide user groups. ACTRIS entered the ESFRI roadmap in 2016. The ACTRIS preparatory phase project (ACTRIS-PPP) was from 2017 ato end 2019. NILU was a partner in the project, leading the work with shaping, implementing and operating of the ACTRIS Data Centre. This project, ACTRIS-ESFRI-sup, is set up to support work related coordination and the implementation activities of ACTRIS as ESFRI in Norway from October 2020 to September 2022. The main task is to ensure continued participation in planning activities at the European level, and the work within the project is particularly related to: - Support the Norwegian delegate and stakeholders in the preparation of Interim ACTRIS council (IAC) meetings - Participate in IAC meetings together with the Norwegian delegate acting as expert adviser. - Make sure to follow processes, participate in meetings and relevant committees within ACTRIS and represent and express the Norwegian needs and priorities in the planning and implementation of ACTRIS - Interact on cost estimates, cost validations and financing with Norwegian delegate and stakeholders to work on long term sustainable Norwegian funding for operational activities of ACTRIS Data Centre and also on observations at Norwegian National Facilities

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder