Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

The use of live insect larvae to improve sustainability and animal welfare of organic chickens production

Alternativ tittel: Bruk av levende insektlarver for å forbedre bærekraft og dyrevelferd i produksjon av økologisk kylling

Tildelt: kr 2,1 mill.

Poultrynsect er et forskningsprosjekt utviklet av et konsortium av forskere med ekspertise innen agronomi, fjærfeernæring, entomologi, mat og veterinærvitenskap som tilhører forsknings- og akademiske institusjoner i fire europeiske land (Belgia, Tyskland, Italia og Norge). Prosjektet tar sikte på å teste effekten av levende insektlarver som fôr for langsomt voksende organiske kyllinger for å øke bærekraft i kjøttproduksjon og forbedre dyrevelferden. Insektlarver vil blir oppdrettet på økologisk avfall fra næringsmiddelindustrien, og brukes som fôringrediens og miljøberikelse i kyllingproduksjon. Levende insektlarver tillater kyllingens artstypiske oppførsel av å hakke fôr og er en bærekraftig proteinkilde. Prosjektet vil studere effekten av levende insekter som del av fôret på kyllingytelse (f.eks. Veksthastighet), dyrehelse, dyrevelferd og kjøttkvalitet. Forbrukernes forventninger, preferanser og matvaner for økologisk kylling vil også bli kartlagt. LCA og kost-nytte-analyse vil bli utført for å definere de økonomiske og miljømessige effektene av insektlarver som fôr for fjørfe. Evaluering av kjøttkvalitet inkluderer sensorisk analyse av et ekspertpanel i Italia, mens vi i Norge vil fokusere mest på de fysikalske egenskaper av kyllingfilet som vannbinding og mørhet samt evaluering av næringsmessig kvalitet som innhold av essensielle aminosyrer, fordøyelighet av protein etc. Vi vil også bruke proteomikk til å forbedre forståelsen av sammenhengen mellom fôr, dyrevelferd og kjøttkvalitet. Så langt i prosjektet har det vært størst fokus på oppdrett av insektlarvene og logistikk rundt dette. I Norge har vi målt aminosyre sammensetning i restråstoff fra økologisk landbruk som brukes for å fôre insektlarver og i selve insektlarvene. Larvene vil bli brukt som en del av fôret til økologisk kylling. Insekt larvene hadde en høy andel essensielle aminosyrer spesielt lysin som det er lite av i andre fôringredienser som korn.

Poultrynsect is a research project developed by a consortium of scientists with expertise in agronomy, poultry nutrition, entomology, food and veterinary sciences belonging to Research and Academic Institutions of four European countries (Belgium, Germany, Italy and Norway). The project aims to test the effects of an innovative feed ingredient (live insect larvae) for slow-growing organic chickens to allow sustainable meat production, to improve animal welfare and to potentially meet the consumer demand for healthier and more natural meat products with enhanced palatability. Insect larvae will be reared on organic food side streams, allowing the valorisation of secondary raw materials produced in excess from the food industries, and then used as feed ingredient and environmental enrichment in chickens. Point-source objects (pecking objects and litter/bedding containing insect larvae) will be used to allow species-typical behaviours and maintain animal health, thus resulting in an improvement of birds’ welfare and considerably improved quality of animal-derived food products. LCA and Cost-benefit analysis will be carried out to define the economic effect of such innovative productions and environmental enrichments in the industrial settings. Moreover, strategic researches focused on Sensory and Consumer Science to assess consumers’ food habits, expectations and preferences associated to sensory panel expert evaluation and in vitro digestibility of chicken meat for human consumption will be assessed by the project. In conclusion, live insect larvae effectiveness will be evaluated for their potential to improve chicken performance traits, animal welfare, gut microbiota and bird immunity system. This study will focus on productive performance, mucosal immunity, gut health and meat quality and will contribute to the development of cost-effective and environmental-friendly diets for poultry, aiming at improving organic meat chicken production sustainability.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram