Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Reverse Engineering som metodikk for verifikasjon av sikkerhet i digitale verdikjeder i en kritisk infrastruktur.

Alternativ tittel: Reverse Engineering for verification of security in digital value chains in a critical infrastructure.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

320932

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet er et samarbeid mellom NVE, NTNU Gjøvik, University of Tulsa, Statnett og Elvia. FOU prosjektet vil ha fokus på sikkerhet i verdikjeden fra digitale sensorer i kraftsystemet til driftskontrollsystemet. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny tilnærming og metoder for å sikre den sikkerhet som kreves i kritisk infrastruktur. Disse problemstillingene er godt beskrevet i Olav Lysnes bok «The Huawei and Snowden Questions».[ISBN: 978-3-319-74949-5] Forskningsprosjektet gir kraftbransjen ny kunnskap og økt kompetanse i IKT-sikkerhet, og vil bygge opp en nasjonal cybersikkerhetskapasitet i kraftbransjen med spesielt fokus på reverse engineering. Reverse engineering betyr å rekonstruere et forløp, eller å ta noe fra hverandre for å se hvordan de ulike delene henger sammen). Prosjektet skal bidra til å bygge en utdanningskapasitet ved NTNU Gjøvik som er nyttig og attraktiv for Elvia og hele kraftbransjen. Prosjektet bidrar til at Elvia, kraftbransjen og annen norsk kritisk infrastruktur samt myndigheter får mulighet til å verifisere sikkerheten i produkter som i dag tas i bruk uten at vi kjenner sårbarhetene. Dette er en kompetanse som mangler i Norge i dag.

PhD prosjektet har fokus på sikkerhet i verdikjeden fra digitale sensorer i kraftsystemet til driftskontrollsystemets kontrollrom. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny tilnærming og metoder for å sikre den sikkerhet som kreves i kritisk infrastruktur. Disse problemstillingene er godt beskrevet i Olav Lysnes bok «The Huawei and Snowden Questions».[ISBN: 978-3-319-74949-5] Forskningsprosjektet gir kraftbransjen ny kunnskap og økt kompetanse i IKT-sikkerhet. Prosjektet bidrar til å bygge opp en nasjonal cybersikkerhetskapasitet i kraftbransjen med spesielt fokus på reverse engineering. Reverse engineering betyr å rekonstruere et forløp, eller å ta noe fra hverandre for å se hvordan de ulike delene henger sammen. Utdanningsprogrammet er nytt, og doktorgradskandidatene utdannes delvis ved University of Tulsa i USA hvor kompetansen på dette området er velutviklet, og på NTNU Gjøvik, som er gradsgivende institusjon. Forskningsprosjektet er generert av NVE og utviklet i samarbeid med NTNU, University of Tulsa, Statnett og Elvia. PhD kandidaten skal bidra til at Elvia, kraftbransjen og annen norsk kritisk infrastruktur samt myndigheter får mulighet til å verifisere sikkerheten i produkter som i dag tas i bruk uten at vi kjenner sårbarhetene. Dette er en kompetanse som mangler i Norge i dag. PhD kandidaten vil bli en faglig spydspiss i reverse engineering og cybersikkerhet og bidra til utdanne både eksperter i kraftbransjen og andre sektorer ved NTNU på Gjøvik. Utdanningen skal dekke kritisk og spesialisert kompetanse på reverse engineering og full stack security (fra maskinvare til programvare), menneskelig sårbarhet og fysisk sikring.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd