Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NR (2020-2023)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Under boring etter olje og gass er målet å treffe reservoaret ved det planlagte inngangspunktet og plassere brønnen så godt som mulig i reservoaret. For å oppnå dette målet, brukes høypresisjonsinstrumenter for å nøyaktig navigere brønnen inn i reservoaret. Denne navigasjonsprosessen kalles geo-styring. Geostyringsverktøyene gir en serie resistivitetsmålinger som inneholder informasjon om formasjonen rundt brønnhullet. Disse målingene må behandles med statistiske inversjonsmetoder for å produsere et bilde av de omkringliggende bergartene flere meter unna brønnboringen. I dette doktorgradsarbeidet vil vi gi en reproduserbar prosedyre for å trekke ut verdifull informasjon fra resistivitetsdata som kan brukes i en realistisk boresituasjon. Gjeldende inversjonsmetoder tar ikke hensyn til forkunnskaper om det geologiske miljøet. Vår forskning vil undersøke fordelene ved å inkludere geologisk kunnskap under inversjonen. Dette vil gi en robust metodikk for å styre boreprosessen og til slutt øke utvinningen fra brønnen. På den måten kan vi redusere det totale antallet brønner som trengs for å tømme et reservoar og samtidig holde miljøpåvirkningen på et minimum. Olje og gass spiller fortsatt en viktig rolle i å løse verdens økende energibehov. Men med trusselen om global oppvarming er det etiske dilemmaet angående forskning på ikke-fornybare energikilder fortsatt til stede. På den annen side vil forbedring av boreeffektiviteten og øke utvinningen fra hver boret brønn resultere i større samfunnsøkonomisk utbytte, og kan drive utviklingen av fornybar energi ytterligere.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder