Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 12 000

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder