Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publiseringskostnader 2019 Oslo universitetssykehus - samlet søknad

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektnummer:

320952

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Geografi:

Refusjon til prosjekter/avdelinger som har hatt kostnader.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder