Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel biologics tailored for treatment of COVID-19

Alternativ tittel: Ny skreddersydd behandling av COVID-19

Tildelt: kr 0,50 mill.

COVID-19-pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har en enorm innvirkning på helse og økonomi, og selv om vaksiner er blitt utviklet raskt, er det få terapier tilgjengelig som kan benyttes i behandling de som ikke responderer godt på vaksinene. Det er derfor et presserende globalt behov for behandlingsalternativer med en rekke komplementære tilnærminger, spesielt tilpasset eldre og immunkompromitterte pasienter utvikles. I denne sammenhengen, er det et åpenbart behov for biologiske legemidler som har langvarig nytte, og som kan brukes til å bremse spredningen av koronaviruset, og derved gi effektiv behandling av de som allerede er syke eller for forebyggende behandling. Fortrinnsvis bør de designede biologiske legemidlene skreddersys slik at de kan bekjempe viruset der hvor det angriper. Prosjekter har tatt nål av seg å utvikle en ny klasse av biologiske legemidler som blokkere infeksjon ved bruk av en unik teknologiplattform, patentert av oss. Prosjektet har ledet frem til en legemiddelkandidat som binder og blokkerer SARS-CoV-2 sin evne til å infisere celler, og det til alle de mest relevante virusvariantene. Det er gjennom prosjektet ført dialog med en sentral industriell aktør om utviklingen, og hvor selskapet har delt informasjon samt gjennomført enkelte for å teste aktiviteten av kandidaten. Det er nå et ønske om å følge prosjektet videre, hvor målet er en lisensavtale, som ennå ikke er innfridd. Arbeidet skal publiseres innen kort tid, og vi vil benytte enhver anledning til å promotere et kommersialiseringsløp. Dette er interessant uavhengig av SARS-CoV-2, da vi har erfart at kandidaten kan benyttes også i behandling av andre indikasjoner.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020