Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

CHALLENGE: Meeting the Challenge to Change the Culture

Alternativ tittel: CHALLENGE: Utfordre til kulturendring

Tildelt: kr 0,39 mill.

Kvinner er underrepresentert på NHH spesielt og i ledende stillinger i næringslivet generelt. Underrepresentasjonen er større jo høyere opp på karrierestigen man kommer. CHALLENGE adresserer ulikheten i karriereprogresjon gjennom en rekke tiltak som tar sikte på påvirke kulturen på NHH. Prosjektet involverer kvinner og menn på alle stillingsnivåer i fagstaben på NHH. Deltakerne vil dra nytte av nettverksbygging, kompetanseheving og mentorordninger. Prosjektet fokuserer primært på å støtte opp under kulturen på NHH, men tar også sikte på å skape et eksternt nettverk og kontakt med næringslivet som kan hjelpe kvinner å klatre på karrierestigen. Ved å bidra til å skape en mer likestilt og inkluderende akademisk institusjon, støtter prosjektet opp under NHHs visjon om å være en drivkraft i nærings- og samfunnsutvikling.

Prosjektet har bidratt til ytterligere bevissthet rundt likestilling internt og prosjektlederne har deltatt aktivt i utarbeidelsen av ny strategisk handlngsplan for likestilling på NHH (vedtatt i styret 20.10.2022). Aktiviteten i prosjektet har bidratt til økt dialog og nettverksbygging bland deltagerne.

The current gender equality strategies in the public and private sector foresee females represented in all committees through gender quotas. Yet, the underrepresentation of women occupying the upper academic positions combined with these quotas have put a toll on women at an individual level, as they have to participate in more management, council and committee work than their male peers. As a consequence, females experience a time-shortage that often results in sacrificing research time in favour of more administrative tasks, which weakens their research track record. However, both men and women are subjected to the same promotion criteria which puts women in disadvantage when trying to advance in their career. Rejecting committee work is a sign of bad citizenship, which also reduces the probability for promotion from postdoc to associate professor. We propose a complementary triple path that strengthens NHH’s general measures and focuses on systematically facilitating female career development by creating a cultural change at NHH that includes both genders: Meet Each Other (ME) for defining needs, training and reflection; Meet the Mentors (MM) for creating a career-development plan and creating awareness; and Meet the Business (MB) for inspiration and increased impact. These three paths are designed empower junior female academics, so that they make more informed strategic career choices to obtain full professorship while also making the current and future leadership aware of the obstacles women encounter in their career progression. The synergistic effects of these paths will enable NHH to meet the cultural shift challenge for a more egalitarian career progression at the school.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder