Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF

Tildelt: kr 41 000

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang