Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte åpen publisering for Sykehuset Innlandet, regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 0,10 mill.

Sykehuset Innlandet ønsker å øke andelen artikler som er publisert åpent og tilgjengelig for alle. For å støtte opp om det søker vi midler til å dekke artikkelutgifter vi har hatt til OA-publisering i 2019. Vi fører ikke opp kostnader til alle tidsskriftene, men søker om støtte til kostnader kun knyttet til tidsskriftene som er registrert i DOAJ.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang