Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - SINTEF AS

Tildelt: kr 63 000

SINTEF AS søker om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder