Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 74 000

Ahus vil øke andelen av åpne publiseringer.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang