Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Tildelt: kr 12 000

Norges Geotekniske Institutt søker om refusjon via NFRs STIM-OA støtteordning.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang