Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 65 000

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2019 ved Veterinærinstituttet

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang