Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernehelsekonferansen 2020

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektnummer:

321017

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Geografi:

Begrepet hjernehelse er nå for alvor kommet i bruk i Norge, etter å ha blitt introdusert i 2015 (Hjerneåret). Regjeringen lanserte i desember 2017 "Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 - 2024" og bruker nå begrepet hjernehelse aktivt. Hjernehelsekonferansen ønsker å befeste begrepet og utvide forståelsen av begrepet hjernehelse for å bidra til bedre hjernehelse i den norske befolkningen. Målet er å fremme økt hjerneforskning, bedre behandling, oppfølging og rehabilitering av hjernehelsepasienter, forebygging av skader og sykdom i hjernen samt skape kontakt mellom brukere og forskere. Hjernehelsekonferansen arrangeres i et sammarbeid mellom Hjernerådet, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og NTNU. Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for 25 brukerorganisasjoner og 37 fagmiljøer. Hjernehelsekonferansen 2020 var opprinnelig planlagt som en heldagskonferanse i Oslo Kongressenter. På grunn av Covid19-situasjonen i Norge er programmet omarbeidet til fem webinarer som livestreames over Hjernerådets Facebooksside. Streamingen blir liggende som en video på Hjernerådets Facebookside. Denne videoen skal promoteres med Facebookannonser ut over ettermiddagen og kvelden samme dag som livestreamingen har vært. Hjernehelsekonferansen er et møtested mellom brukere og fagfolk i tråd med prinsippene i HelseOmsorg21-strategien. Webinar 1: Hjernen og Covid19 – god hjernehelse for befolkningen etter pandemien Mandag 26. oktober, livestreaming kl. 14-15 Webinar 2: Dagens hjerneforskning gir oss et nytt syn på hjernen Onsdag 28. oktober, livestreaming kl. 14-15. Webinar 3: Et klinisk blikk på hjernen som sete for fysisk og psykisk helse Tirsdag 3. november, livestreaming kl. 14-15. Webinar 4: Å leve med hjernen på godt og ondt Torsdag 5. november, livestreaming kl. 14-15 Webinar 5: Hjernen er Norges neste store helseutfordring Utdeling av pris til Årets hjernehelsejournalist Onsdag 11. november kl. 14-15.15, arrangement i Bikuben i Det Norske Teater, livestreames

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet