Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

Alternativ tittel: Leakage reduction in the Norwegian water supply network

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321033

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Oslo kommune står i spissen i prosjektet LeakNor sammen med en rekke kommuner, SINTEF, teknologileverandører, forskning og undervisning, Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, vil bringe norske aktører innenfor drikkevannsbransjen sammen for å finne de gode løsningene for lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett, og for å sikre Norges drikkevannsforsyning. Lekkasjer fra ledningsnettet er et problem som fører til store årlige vanntap fra vannforsyningssystemet. Offisielle tall viser et gjennomsnittlig vanntap på ca. 30 % fra drikkevannsnettene. Dette er blant de høyeste i Europa. Størrelsen på vanntapet viser hvor mye av det vannet som hentes ut fra drikkevannskildene, renses og sendes ut via ledningsnettet, som forsvinner på veien til forbrukerne via utette ledninger. Det viser at det er behov for forskning og innovasjon på området for å effektivisere arbeidet med lekkasjereduksjon. Store vanntap fra drikkevannsledninger har mange negative effekter og konsekvenser, blant annet at vannforsyningen blir mer utsatt for forurensing, og at man bruker unødvendige kostnader og ressurser til rensing og pumping av vann som forsvinner uten å brukes. Man kan se at dette i lengden ikke er bærekraftig. Norsk Vann har beregnet at kostnaden relatert til det tapte vannet er på ca. er 354 millioner kroner per år. LeakNor prosjektet er bygget opp av fire arbeidspakker som skal dekke ulike innovasjoner. Det vil utvikles en veileder i prosjektet som skal tilpasses landets små og store kommuner. Prosjektet skal gjennom ulike leverandører teste ut teknologier som kommer fra oljeindustrien og prosessindustri, og nyutviklede teknologier, for å identifisere lekkasjer i ledninger. Et annet område vil se på bruken av maskinlæring og hydraulisk modellering for å finne og redusere lekkasjer. Prosjektet vil kulminere i et beslutningsstøtteverktøy som skal bistå kommunene for en mer effektiv lekkasjereduksjon.

Fagfeltet «lekkasjereduksjon» er under stor utvikling. Tallene hentet fra den nasjonale KOSTRA databasen for 2015 til og med 2019 viser et gjennomsnittlig vanntap på ca. 30 % fra norske drikkevannsnett. Størrelsen på vanntapet viser hvor mye av det vannet som hentes ut fra drikkevannskildene, renses og sendes ut via ledningsnettet, som forsvinner på veien til forbrukerne via utette ledninger. Ifølge en sammenligning av Europeiske land så ligger Norge blant de fem landene i Europa med høyest vanntap fra drikkevannsnettet. Store vanntap fra drikkevannsledninger har flere negative effekter og konsekvenser, blant annet knyttet til hygienisk sikkerhet, unødvendige kostnader, og negativ klimapåvirkning. Lekkasjene må derfor reduseres. Til daglig utføres det i kommunenorge analyse og vurdering av potensielle vannlekkasjer med påfølgende reparasjoner. Med dagens tilgjengelige teknologi finner man en del vannlekkasjer, men ikke alle. F.eks. er det mindre kontinuerlige vannlekkasjer, såkalte bakgrunnslekkasjer, som ikke kan lyttes opp (så lett) med tilgjengelig utstyr. Det antas at lekkasjevolumet fra slike bakgrunnslekkasjer er relativt høy. Dette ønsker man å gjøre noe med ved å invitere bransjen, akademia og ledningseiere for teste ut nye teknologier, og utvikle metoder og verktøy som er praktisk lett anvendbare. Den overordnede hensikte er å øke mulighetene i kommunenes verktøykasse for lekkasjereduksjon, og å bidra til økt samarbeid innad i bransjen. Dette prosjektet vil derfor komme bransjen og ledningseiere til nytte, noe som er til det beste for våre abonnenter.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune