Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

Alternativ tittel: Geofarer vurdert fra lufta – instrumenterte droner i skredfarevurdering

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektnummer:

321035

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner og tilhørende beslutningsprosess ved vurderinger av skredfare mot veg. Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og bære med seg lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med tilbake, skal hjelpe skredspesialistene å ta gode beslutninger for områder der de selv ikke kommer til. I motsetning til andre fagfelt som sysler med analyser og diagnostisering, så er håndtering av naturfarer et fagområde med begrenset tilgang til materialene som skal undersøkes. Løsneområdene ligger i utilgjengelig og farlig terreng, og skredfaren er ofte størst i uvær og mørketid med dårlig sikt. Informasjon om snø, steinblokker, jord- og vannmasser er ofte mangelfull. Og egenskaper som skredhastigheter, utløpslengder og skadepotensial er derfor basert på et svært tynt datagrunnlag. Skred og naturfarer forårsaker store kostnader, risiko og usikkerhet for vegene. Vi ønsker derfor å bli mer presise både i design av sikringstiltak og ved sikker, forutsigbar drift av skredutsatt veg. Når vi bruker droner, erstatter vi ofte kostbar og forurensende helikopterbruk. Men samtidig åpner vi også helt nye muligheter for tilkomst og datafangst der til og med helikopter ville vært utilstrekkelig. Det er avgjørende at tilgang på større datamengder ikke skal komplisere beslutningsprosessene. Data må derfor presenteres på brukervennlig måte som sikrer og dokumenterer gode beslutninger ved håndtering av skredfare.

Every year in Norway, geohazards pose a serious threat to the transport network. Road closures caused by snow avalanches, landslides, and rockfalls incur high economic costs and greatly impact the reliability of Norway’s critical transport network. The GEOSFAIR project owner, the Norwegian Public Roads Administration (NPRA), is responsible for maintaining important routes that are threatened by snow avalanches. Keeping these roads open requires costly operations to assess and mitigate snow avalanche risk. The widespread coverage of the transport network and growing volumes of travellers, as well as climate changes that have resulted in more severe, more frequent, and less predictable geohazards, have increased the NPRA’s mitigation costs. In addition, closing transport infrastructure for extensive periods has severe societal and financial consequences because in many places there is little or no road redundancy. Mitigation measures tend to be reactive, based on immediate risk rather than on proactive monitoring. Therefore, there is an urgent need for more cost-effective and innovative methods for assessing and mitigating geohazards along NPRA’s network. Rising geohazard assessment costs, in combination with a climate-impacted, changing risk picture, are the motivation for the GEOSFAIR application. This proposal recognizes the growing capabilities of unmanned aircraft systems (UAS), payloads to evaluate snow conditions, and software to use those data to support decision making. The NPRA has identified the following research and innovation areas for GEOSFAIR that will significantly create value: 1) Utilization of new, automated UAS technology to survey hazardous terrain while reducing the need for costly manned helicopter flights and manual observations; 2) Improvement in the accuracy and reliability of geohazards data; and 3) Implementation of structured digitization strategies to remotely monitor avalanche sites and to support the NPRA ‘s roadway closure decisions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025