Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

HiddenFigures - Veien til et inkluderende forskningsmiljø

Alternativ tittel: HiddenFigures - leading the way to inclusive research environments

Tildelt: kr 1,0 mill.

HiddenFigures har som mål å oppnå langsiktig kjønnsbalanse og mangfold gjennom å utvikle stadig mer inkluderende arbeidsmiljø. Prosjektets fokus er å bryte ned strukturelle barrierer som kan forsinke eller forhindre at subpopulasjoner av kvalifiserte forskere kan avansere i forskning (å endre systemet, ikke personene). Gjennomføring av en bærekraftig endring krever sterk, konsistent og distribuert ledelse. Målrettede tiltak under HiddenFigures vil bli integrert i Simulas nåværende programmer for profesjonell utvikling og lederutvikling, med den hensikt å skape en ledelseskultur på tvers av Simula som er inkluderende med tanke på forskernes ulike bakgrunner og livssituasjoner. Disse tilbudene vil inkludere evidens-basert kurs for nye og erfarne ledere gitt av internasjonalt anerkjente eksperter; mentor-grupper for å gi realistiske karriereråd og støtte fra fagfeller; tilgang til et bredt utvalg gjesteforelesere og seminarer; og effektive tiltak for å overvinne strukturell forutinntatthet. Som deltager i BalanseHub, vil HiddenFigures dele erfaringer fra initiativene med nettverket, lære fra andre prosjekter, og benytte seg av tilgangen til utprøvde praksiser og oppdatert kunnskap om kjønnsbalansen i forskningsmiljøer. Tiltakene i HiddenFigures, kombinert med Simulas eksisterende programmer og retningslinjer, vil føre til en mer inkluderende og innbydende arbeidsplass for alle ansatte, og dermed bidra til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifiserte kvinner (og menn) i forskning. Ved å beholde en større andel høyt kvalifiserte kvinner i vitenskapelige seniorstillinger kan vi forbedre den generelle kvaliteten og innovasjonen i den vitenskapelige produksjonen på Simula og i våre samarbeid med andre institusjoner.

-

HiddenFigures har som mål å oppnå langsiktig kjønnsbalanse og mangfold gjennom å utvikle stadig mer inkluderende arbeidsmiljø. Prosjektets fokus er å bryte ned strukturelle barrierer som kan forsinke eller forhindre at subpopulasjoner av kvalifiserte forskere kan avansere i forskning. Målet er ikke å oppfordre kvinner og minoriteter å tilpasse seg til status quo – dvs, HiddenFigures skal bidra til å endre systemet, ikke personene. Gjennomføring av en bærekraftig endring krever sterk, konsistent og distribuert ledelse. HiddenFigures beskriver initiativer som vil bli integrert inn i Simulas nåværende programmer for profesjonell utvikling og lederutvikling, med den hensikt å skape en ledelseskultur på tvers av Simula som er inkluderende med tanke på forskernes ulike bakgrunner og livssituasjoner. Disse tilbudene vil inkludere evidens-basert kurs for nye og erfarne ledere gitt av internasjonalt anerkjente eksperter; mentor-grupper for å gi realistiske karriereråd og støtte fra fagfeller; tilgang til et bredt utvalg gjesteforelesere og seminarer; og effektive tiltak for å overvinne strukturell forutinntatthet. Som deltager i BalanseHub, vil HiddenFigures dele erfaringer og tilbakemeldinger på initiativene med nettverket, lære fra andre prosjekter, og benytte seg av tilgangen til utprøvde praksiser og oppdatert kunnskap om kjønnsbalansen i forskningsmiljøer. Tiltakene i HiddenFigures, kombinert med Simulas eksisterende programmer og retningslinjer, vil føre til en mer inkluderende og innbydende arbeidsplass for alle ansatte, og dermed bidra til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifiserte kvinner (og menn) i forskning. Ved å beholde en større andel høyt kvalifiserte kvinner i vitenskapelige seniorstillinger kan vi forbedre den generelle kvaliteten og innovasjonen i den vitenskapelige produksjonen på Simula og i våre samarbeid med andre institusjoner.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse