Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Environmental, social and governance (ESG) investing

Alternativ tittel: Environmental, social and governance (ESG) investering

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321049

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

ESG (Environmental, Social and Governance) investering eller "bærekraftig investering" er en investeringsstrategi som i større grad fokuserer på den langsiktige innvirkningen på miljøet og samfunnet, og i mindre grad på avkastning. ESG-konferansen på BI vil tiltrekke foredragsholdere fra biologi, klimaforskning, miljøinnovasjon, styring, politikk og regulering, finans og selskaper som leder an i ESG-teknologi. Arrangementet vil samle innovatører, investorer, beslutningstakere og forskere ved Handelshøyskolen BI for å starte en debatt og innlede et tettere samarbeid mellom beslutningstakere og interessenter.

Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing Conference: Our goal is to bring together leaders from fields as diverse as biology, climate research, environmental innovation, governance, policy and regulation, and finance to present ideas and engage in fruitful discussions under the umbrella of Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing. At the event, we aim at bringing together innovators, investors, policy makers and regulators, and researchers to start a debate and initiate an ongoing interaction between decisions makers and stakeholders. The event shall serve as platform for smaller scale related follow-up events and gatherings.

Aktivitet:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansieringskilder