Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkelavgifter fra regnskapsår 2019 for Høyskolen Kristiania Ernst G Mortensens Stiftelse

Tildelt: kr 9 000

I løpet av 2019 ble det produsert totalt 180 NVI-publikasjoner av fagstaben ved Høyskolen Kristiania. Av disse ble 24 publikasjoner publisert i Gull Open Access-tidsskrifter samme år. Høyskolen Kristiania har per dags dato ikke eget publiseringsfond, men avdelingene disponerer forskningsmidler som kan anvendes til Open Access publisering. Hovedandelen av publikasjonene publisert i Gull Open Access- tidsskrifter i 2019 er enten blitt dekket av samarbeidende institusjoner, eller der medforfattere har gjort arbeid i tidsskriftet som har kvalifisert til gratis Open Access publikasjon. Noen forskere ved Høyskolen Kristiania har også jobbet som redaktører eller som styremedlem for tidsskrifter, og derav ikke hatt kostnader i forbindelse med sine publikasjoner. For Høyskolen Kristiania har derfor kostnaden til publisering i Gull Open Access-tidsskrifter i 2019 vært på 18 912,54 NOK. Det er et mål om å øke publiseringen i Gull Open Access-tidsskrifter, ved å blant annet etablere incentiv for å sette fokus på og øke interessen for dette.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder