Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-VV

Tildelt: kr 51 000

Søker om støtte til STIM-OA for Vestre Viken

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang