Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

QuSpin Balanse

Alternativ tittel: QuSpin Balanse

Tildelt: kr 1,0 mill.

Det er det samme som tidligere.

-

QuSpin er et internasjonalt senter for fremragende forskning på NTNU innen teoretisk og eksperimentell kvantefysikk og nanoteknologi. Vi holder et høyt faglig internasjonalt nivå både innen forskning, kompetanse og publikasjoner. Vi er et forskningssenter med mangfold, med faste og midlertidig ansatte forskere fra tolv ulike land, men der kvinner er totalt fraværende innen faste vitenskapelige stillinger som professor og førsteamanuensis. Senteret er sterkt mannsdominert og de setter premissene for ledelsen, strategien, forskningen, kulturen og rekrutteringen. Det er få toppstillinger, tøff konkurranse og krav. Vårt hovedmål er 1/3 kvinner ved alle nyansettelser. Vi må vite hva som hindrer dette i dag og hva som skal til for å nå målet i morgen. Vi vil analysere nå-situasjonen. Og jobbe videre med endringsprosesser gjennom bevisstgjøring av alle, tydeliggjøre krav og forventninger, og konkrete tiltak på alle nivåer i QuSpin. Det er svært få kvinnelige kandidater og søkere. Vi må forstå hvordan vi kan gjøre en akademisk karriere for kvinner hos oss attraktiv. Vi har flere faglig og personlig kompetente kvinner vi mener vi kan tilrettelegge for fremtidige toppstillinger. Videreutvikling av karriereplaner, kompetanse hos- og mentoring av de kvinnelige forskerene er viktig for å gjøre de i stand til å kunne besette fremtidige toppstillinger. Vi vil drive aktiv formidling og kommunikasjon med erfaringer fra prosjektet. Prosjektet er organisert med senterleder som prosjektansvarlig, og senterkoordinator som prosjektleder. Prosjektdeltagerene er senterets ansatte, med vekt på ledergruppen og seksjonen, samt gruppen av kvinnelige forskere. Vi vil trekke på eksterne fagressurser, og etablere en egen mentorgruppe med kvinnelige professorer fra eget nettverk nasjonalt og internasjonalt. Gjennom deltagelse i Balansenettverket ønsker vi å bidra med kunnskap og erfaringer, og vi ser det som en styrke for oss å kunne trekke på ideer, kunnskap og erfaringer fra andre.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse