Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

QuSpin Balanse

Alternativ tittel: QuSpin Balanse

Tildelt: kr 0,77 mill.

Kvinner er totalt fraværende innen våre faste vitenskapelige stillinger som professor og førsteamanuensis. Dette vil vi endre. Gjennom vår deltagelse ønsker vi å bidra med erfaringer og ny kunnskap, og å kunne trekke på ideer, kunnskap og erfaringer fra andre. QuSpin er et internasjonalt senter for fremragende forskning på NTNU innen teoretisk og eksperimentell kvantefysikk og nanoteknologi. Vi holder et høyt faglig internasjonalt nivå innen forskning, kompetanse og publikasjoner. Vi har et mangfold av faste og midlertidig ansatte forskere fra tolv ulike land, men der kvinner er totalt fraværende innen faste vitenskapelige stillinger som professor og førsteamanuensis. Senteret er sterkt mannsdominert. Denne gruppen setter premissene for ledelsen, strategien, forskningen, kulturen og rekrutteringen. Det er få toppstillinger, tøff konkurranse og høye krav. Vårt mål er å oppnå 1/3 kvinner ved alle nyansettelser. Hva hindrer dette i dag og hva skal til for å nå målet i morgen? Vi vil analysere nå-situasjonen og jobbe videre med endringsprosesser og bevisstgjøring av alle, tydeliggjøre krav og forventninger, og gjennomføre konkrete tiltak på alle nivåer i QuSpin. Det er svært få kvinnelige kandidater og søkere. Vi må forstå hvordan vi kan gjøre en akademisk karriere hos oss mer attraktiv for kvinner. Vi har flere kvinner med faglig og personlig kompetanse som vi vil bidra til å kvalifisere til fremtidige toppstillinger. Videreutvikling av karriereplaner, kompetanse, individuelle ferdigheter og mentoring av de kvinnelige forskerne er viktig for å gjøre de i stand til å kunne besette fremtidige toppstillinger. Vi vil drive aktiv formidling og kommunikasjon med erfaringer fra prosjektet. Senterleder er prosjektansvarlig, og senterkoordinator er prosjektleder. Prosjektdeltagerne er ledergruppen, seksjonen og de kvinnelige forskerne. Vi vil trekke på eksterne fagressurser, og etablere en mentorgruppe med kvinnelige professorer fra nettverk nasjonalt og internasjonalt. Vi har gjennomført jentecafeer og for første gang oppnådd 50% andel jenter som tar masteroppgave hos oss innen teoretisk fysikk. Vi har etablert en internasjonal mentorgruppe som har rådgitt og veiledet kvinnelige forskere videre i deres videre karriereløp innen akademia og mot forskningsrelatert virksomhet innen industrien. Vi har gjennomført en intern analyse på status på kjønnbalanse på senteret vårt sett fra ulike ståsted, og fulgt opp med tre workshoper som har sett på resultatet, foreslått tiltak og gjennomført deler av disse, og hatt workshop med fokus på endring ift mangfold og inkludering. Vi har utarbeidet rapport på status på kvinnelige studenter innen teoretisk fysikk på NV fakultetet "How to increase the number of female students within theoretical physics?", samt at en student har skrevet en artikkel fra sitt ståsted "My physics stereotypes revised". Prosjektgruppen har gjennomført et online introduksjonskurs til mangfoldsledelse. Vi vil ferdigstille en glossy report på hele prosjektet med refleksjoner og resultater iløpet av første kvartal 2023, samt produsere ferdig en 2 minutters formidlingsfilm som kan motivere og tiltrekke kvinner til en fremtidig akademisk karriere. Overordnet sett har ledelsen og deltagerene økt bevissthetsnivået når det gjelder kjønnsbalanse, mangfold og inkludering, samt gjort seg nye erfaringer og forståelse for utfordringer, muligheter og verktøy på veien å få fler kvinner i toppstillinger i akademia. Det har vært av stor viktighet at alle ansatte på senteret har vært invitert til deltagelse i den interne undersøkelsen og på alle workshopene. Dette er begynnelsen på et arbeid som er "ferskvare" som krever et kontinuerlig arbeid både på overordnet organisasjonsnivå og på individnivå.

Vi har gjennomført jentecafeer og for første gang oppnådd 50% andel jenter som tar masteroppgave hos oss innen teoretisk fysikk. Vi har etablert en mentorgruppe med internasjonale og nasjonale mentorer som har rådgitt og veiledet kvinnelige forskere videre i deres videre karriereløp innen akademia og mot forskningsrelatert virksomhet innen industrien. Vi har økt rekrutteringsgrunnlaget til nye PhD stillinger og fortsatt med å oppnå at 1/3 av alle nye midlertidig ansatte i SFF'en ansatte er kvinner. Vi har gjennomført en intern analyse på status på kjønnbalanse på senteret vårt sett fra ulike ståsted, og fulgt opp med tre workshoper som har sett på resultatet, foreslått tiltak og gjennomført deler av disse, og hatt workshop med fokus på endring ift mangfold og inkludering. Vi har utarbeidet rapport på status på kvinnelige studenter innen teoretisk fysikk på NV fakultetet "How to increase the number of female students within theoretical physics?", samt at en student har skrevet artikkel fra sitt ståsted "My physics stereotypes revised". Prosjektgruppen har i tillegg gjennomført et online introduksjonskurs til mangfoldsledelse. Vi vil ferdigstille en glossy report på hele prosjektet med refleksjoner og resultater iløpet av første kvartal 2023, samt produsere ferdig en 2 minutters formidlingsfilm som kan motivere og tiltrekke kvinner til en fremtidig akademisk karriere. Overordnet sett har ledelsen og deltagerene økt bevissthetsnivået når det gjelder kjønnsbalanse, mangfold og inkludering, samt gjort seg nye erfaringer og forståelse for utfordringer, muligheter og verktøy på veien å få fler kvinner i toppstillinger i akademia. Det har vært av stor viktighet at alle ansatte på senteret har vært invitert til deltagelse i den interne undersøkelsen og på alle workshopene. Dette er begynnelsen på et arbeid som er "ferskvare" som krever et kontinuerlig arbeid både på overordnet organisasjonsnivå og på individnivå.

QuSpin er et internasjonalt senter for fremragende forskning på NTNU innen teoretisk og eksperimentell kvantefysikk og nanoteknologi. Vi holder et høyt faglig internasjonalt nivå både innen forskning, kompetanse og publikasjoner. Vi er et forskningssenter med mangfold, med faste og midlertidig ansatte forskere fra tolv ulike land, men der kvinner er totalt fraværende innen faste vitenskapelige stillinger som professor og førsteamanuensis. Senteret er sterkt mannsdominert og de setter premissene for ledelsen, strategien, forskningen, kulturen og rekrutteringen. Det er få toppstillinger, tøff konkurranse og krav. Vårt hovedmål er 1/3 kvinner ved alle nyansettelser. Vi må vite hva som hindrer dette i dag og hva som skal til for å nå målet i morgen. Vi vil analysere nå-situasjonen. Og jobbe videre med endringsprosesser gjennom bevisstgjøring av alle, tydeliggjøre krav og forventninger, og konkrete tiltak på alle nivåer i QuSpin. Det er svært få kvinnelige kandidater og søkere. Vi må forstå hvordan vi kan gjøre en akademisk karriere for kvinner hos oss attraktiv. Vi har flere faglig og personlig kompetente kvinner vi mener vi kan tilrettelegge for fremtidige toppstillinger. Videreutvikling av karriereplaner, kompetanse hos- og mentoring av de kvinnelige forskerene er viktig for å gjøre de i stand til å kunne besette fremtidige toppstillinger. Vi vil drive aktiv formidling og kommunikasjon med erfaringer fra prosjektet. Prosjektet er organisert med senterleder som prosjektansvarlig, og senterkoordinator som prosjektleder. Prosjektdeltagerene er senterets ansatte, med vekt på ledergruppen og seksjonen, samt gruppen av kvinnelige forskere. Vi vil trekke på eksterne fagressurser, og etablere en egen mentorgruppe med kvinnelige professorer fra eget nettverk nasjonalt og internasjonalt. Gjennom deltagelse i Balansenettverket ønsker vi å bidra med kunnskap og erfaringer, og vi ser det som en styrke for oss å kunne trekke på ideer, kunnskap og erfaringer fra andre.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder