Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019 - CICERO

Tildelt: kr 23 000

Søknad om om støtte til å dekke artikkelavgifter for Open Access-artikler fra 2019. CICERO har betalt APC for 4 artikler i 2019

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder