Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Nye leveringsløsninger basert på pakkebokser og signaturløs hjemlevering

Alternativ tittel: New delivery services through contactless logistics infrastruktur towards consumers

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektnummer:

321146

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Koronapandemien har ført til store omstillinger i forbrukeratferd og forsterket en allerede kraftig vekst i netthandel og etterspørsel etter hjemleveringer. Særlig julehandelen 2020 satte dagens utleveringssystem på prøve og viste akutte behov for kapasitetsøkende tiltak. Hovedmålet med KONTAKTFRI er å etablere nye løsninger for last mile ved å pilotere et pakkeboksnettverk og et nytt tilbud for signaturløse hjemleveringer. Fokuset er på utvikling av smittefrie løsninger, automatiserte tjenester og leveringsløsninger som er uavhengig av at mottakeren er tilgjengelig på overleveringstidspunktet. Læringseffekter fra prosjektet vil bidra til videreutvikling av konseptet pakkebokser og tjenestetilbud for returer og forsendelser mellom forbrukere (C2C). Evaluering av tjenestene legger vekt på å hensynsta forskjeller mellom ulike produkter, delmarkeder, områdetyper og produkt- og markedsspesifikke drivere for kostnader, trafikk og miljø. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilke leveringsløsninger ved netthandel som er mest bærekraftige for samfunnet. Dette er resultater som eksisterende litteratur gir motstridende resultater for, og der de fleste tidligere studier mangler tilgang til tilstrekkelig detaljerte data for netthandelslogistikk. KONTAKTFRI vil derfor tilrettelegge IT-løsningene for datafangst allerede fra oppstart av pilotprosjektet. Prosjektgruppen består av syv aktører og dekker hele verdikjeden fra netthandelsbutikk til leveringspunktet hos kunden, inkludert støttefunksjoner for IT og applikasjoner for elektronisk opplåsing som et alternativ til dagens sonenøkkelsystem. KONTAKTFRI vil gi kunnskap om forbrukerens betalingsvillighet for leveringstid versus miljøpåvirkning ved ulike leveringsvalg og om delingsordninger for å begrense duplisering av nettverk og bidra til mer effektivt arealbruk.

Koronapandemien har forsterket en allerede kraftig vekst i netthandel, spesielt gjelder dette for hjemleveringer. Det er akutte behov for kapasitetsøkende tiltak spesielt for «last mile», mer bærekraftige transportløsninger og kontaktfrie leveringer som oppfyller smittevernhensyn. KONTAKTFRI skal pilotere to nye leveringsløsninger, hhv. et nettverk av pakkebokser og signaturløse hjemleveringer. Fokuset er på smittefrie løsninger, automatiserte tjenester og tjenester som er uavhengig av at mottakeren er tilgjengelig på overleveringstidspunktet. Læreeffekter av hvordan en fullskala implementering av tjenestene kan gjøres mest mulig bærekraftig og resultater fra prosjektet vil bidra til videreutvikling av konseptet pakkebokser og tjenestetilbud for returer og forsendelser mellom forbrukere (C2C). Evalueringen legger vekt på å hensynsta forskjeller mellom ulike produkter, delmarkeder, områdetyper og å evaluere produkt- og markedsspesifikke drivere for kostnader, trafikk og miljø. Dette er resultater som eksisterende litteratur gir motstridende resultater for, og der de fleste tidligere studier mangler tilgang til tilstrekkelig detaljerte data for netthandelslogistikk. Dette vil KONTAKTFRI løse ved at IT-løsningene tilrettelegges for datafangst allerede fra oppstart av pilotprosjektet. Prosjektgruppen består av syv aktører og dekker hele verdikjeden fra netthandelsbutikk til leveringspunktet på dørmatten til kunden, inkludert støttefunksjoner for IT og applikasjoner for elektronisk opplåsing som et alternativ til dagens sonenøkkelsystem. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilke leveringsløsninger ved netthandel som er mest bærekraftige for samfunnet. KONTAKTFRI vil gi kunnskap om forbrukerens betalingsvillighet for leveringstid versus miljøpåvirkning ved ulike leveringsvalg og om delingsordninger for å begrense duplisering av nettverk (jfr. el-sparkesykler) og bidra til mer effektivt arealbruk.

Aktivitet:

TRANSPORT-Transport 2025