Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NIVA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

PhD-prosjektet til Jacqueline Knutson knyttet til prosjektet 'Global Change at Northern Latitudes' har den tentative tittelen: "Transport and Processing of Terrestrial Organic Matter in Northern Ecosystems Under Climate Change; a Catchment Perspective". Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre forstå klimatiske effekter på mobilisering, transport og prosessering av terrestrisk organisk materiale (Dissolved Organic Carbon, DOC) mellom land og kyst. Mer spesifikt vil PhD-prosjektet ta for seg tre sammenhengende temaer: forståelse av nordisk DOC-transport i overflate vann, en studie av sammenhenger mellom hydrologi og DOC-konsentrasjoner i et område med tining av permafrost, og organisk materiales labilitet fra små nedbørfelt til kyst. Det første temaet gjelder et eksisterende datasett med langtidsovervåking av hydrologi og DOC i Norge, Sverige og Finland og vil bli analysert for trender og hydrologiske kontroller av DOC. Det andre temaet er knyttet til en intensivt studert lokalitet i Finnmark (Iskoras) hvor permafrost tiner. Rollen til DOM-transport og dens forhold til hydrologiske endringer er spesielt dårlig forstått i regioner med tinende permafrost, der hydrologi antas å spille en avgjørende rolle i destabilisering av tidligere stabile lagre av organisk karbon. I tillegg gjøres det målinger av drivhusgas-konsentrasjoner og utslipp av CO2 fra vann. Her foretas feltundersøkelser og det er installert sensorer hvor vannnivå og temperatur blir loggført. Det tredje temaet tar for seg rollen til de akvatiske økosystemene selv som en reaktor for fjerning og mineralisering av DOM (DOC). Alle undersøkelser er forankret i samarbeid med andre forskere, ved NIVA, UiO og også i Bergen og NTNU.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder