Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAR T cell therapy for metastatic cancer

Alternativ tittel: CAR T celleterapi mot metastatisk kreft

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

321228

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Selv om det er gjort store fremskritt innen behandlingen av brystkreft de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig gruppe pasienter som har få eller ingen behandlingsalternativer etter tilbakefall og metastatisk brystkreft. Forskere ved OUS jobber med en potensiell ny behandling for noen av disse pasientene. Immunterapi, styrking av kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreft, har de siste årene vist seg som en ny pilar innen kreftbehandling. En av de mest vellykkede tilnærmingene innebærer genetisk modifisering av pasientens egne T-celler til å uttrykke kunstige immunreseptorer slik at de målrettet angriper kreftceller. En slik genetisk modifisering er Chimeric Antigen Receptors (CARs). CAR T-celleterapi er for tiden den mest avanserte T-celleterapien som er godkjent, per i dag godkjent for behandling av visse typer blodkreft. Selv om CAR T-celleterapier har vist gode resultater i behandling av forskjellige blodrelaterte kreftformer, har de hittil vist begrenset effekt mot solide svulster. Dette skyldes delvis den komplekse og ugjennomtrengelige biologien til kreftsvulstene. I tillegg, for å angripe kreftceller med CARs uten å drepe friske celler, må man «sikte» seg inn mot overflateproteiner som er unike for kreftcellene. Slike unike overflateproteiner er vanskelig å finne. Forskerne i det aktuelle prosjektet har klart å finne et protein som bare uttrykkes i visse typer brystkreft, som ikke finnes hos friske celler. Forskerne har utviklet CARs mot dette målet og har demonstrert effektiv drap av kreftceller i laboratoriet. Det primære målet med dette prosjektet er å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om den teknologiske gjennomførbarheten, og det kommersielle potensialet, til denne nye teknologien før man gjennomfører et kommersialiseringsprosjekt i full skala. Det er i prosjektperioden demonstrert in vivo effekt hos mus, det er blitt tilegnet dypere innsikt av marked og konkurranse, patentrettigheter er sikret og det er stor interesse både fra relevant industri og investorer med gode muligheter for å oppnå både en exit via ut-lisensiering og en startup, ettersom det er interesse for ulike modaliteter.

Metastatic HER2 cancer is generally incurable. Some patients have long-term survival, but most p95HER2 positive patients develop rapid disease progression. There is a strong medical need for therapies directly targeting the p95HER2+ escape variants. The p95HER2 CAR represent a unique possibility to develop an effective therapy for a group of patients with poor prognosis from existing treatment options and with a high unmet need. The scientists behind the invention are collaborating with top level international scientific groups have generated synergies with other Norwegian research groups and biotechnology companies and built further on the strong competence in the immune-oncology field. During the project period period the team has experienced great interest from investors and industry, and have established several opportunities for the asset, including a potential out-licensing of the IP and a startup case, due to potential in different modalities.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020