Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: An LPS-binding protein for endotoxin detection and removal

Alternativ tittel: Et LPS-bindende protein for endotoxintesting og -rensing

Tildelt: kr 0,15 mill.

Endotoksiner (også kjent som lipopolysakkarider) utgjør en viktig bestanddel i Gram-negative bakterier, og er ekstremt giftige for oss mennesker dersom de kommer inn i blodbanen. Gram-negative bakterier er til stede overalt rundt oss, på overflater og i luften. Det betyr at, med bakterier som kilde, er endotoksiner alllestedsnærværende, og utgjør en alvorlig fare for kontaminasjon under produksjonen av legemidler, vaksiner, implantater og andre bioteknologiprodukter. Under gjeldende forskrifter må derfor alle disse produktene sertifiseres «endotoxin free» før distribusjon, og det er i dag en storstilt analyseindustri rettet mot deteksjon av endotoksiner med dette formål. Den ledende løsningen på markedet, limulus amebocyte lysate (LAL) testen, er basert på et ekstrakt fra blodet til hesteskokrabber. Grunnet den enorme etterspørselen etter endotoksintesting pågår det en global overhøsting av krabbene, som har ført til flere etterlysninger av alternative testmetoder de siste få årene. Vi har oppdaget et peptid som binder endotoksiner med en med en høyere bindingsgrad enn noen andre kjente molekyler, som også binder endotoksiner isolert fra flere forskjellige bakteriearter. Disse egenskapene gjør peptidet til en ideell kandidat for å designe endotoksintester som kan konkurrere med gjeldende produkter, samt produkter som kan rense prøver for endotoksiner. Siden peptidet kan syntetiseres i laboratoriet til en lav pris, utgjør det også et 100% bærekraftig, og billigere alternativ til dagens LAL-test. I dette prosjektet vil vi i første omgang vise at peptidet vårt konseptuelt kan måle endotoksiner med tilsvarende eller bedre sensitivitet enn dagens kommersielle løsninger. Deretter vil vi designe en prototype-test for å vise at peptidet binder spesifikt til endotoksiner isolert fra et bredt utvalg Gram-negative bakterier. Ferdigstillingen av de to nevnte punktene vil vise at peptidet har kommersialiseringspotensiale for videre utvikling i samarbeid med industripartnere

This project has indeed lead to an agreement with a company, and a deal has been signed between UiO, Inven2, and the company (the company does not wish to be named publicly at this stage). This is why we are prematurely stopping this KVAL project: the company finds this research now since January 2021. This deal has worked out much faster than expected! The agreement with the company includes financing of further research for proof of concept (4-5 months) and if proof of concept is achieved, a licensing agreement will automatically start.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020