Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BIOUP – Bioelectrochemical Reactor for Biogas Upgrading with Methane Production from CO2

Alternativ tittel: BIOUP – Bio-elekrokjemisk reaktor for oppgradering av biogass med metan produksjon fra CO2

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

321249

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det globale samfunnet må bevege seg fra en fossil drivstoffbasert økonomi mot en økonomi som er fornybar. Biogassproduksjon fra organiske ressurser bidrar til oppnåelsen av EUs strategi for bærekraftig utvikling gjennom reduksjon i klimagassutslipp. Flere europeiske land har politiske mål om å øke både biogassproduksjon og organisk avfallsvalorisering ved anaerob fordøyelse. Den foreslåtte innovasjonen BIOUP, utviklet av Universitetet i Sørøst-Norge (campus Porsgrunn), vil optimalisere produksjon av biodrivstoff fra avfallsprodukter i biogassanlegg. BIOUP er en reaktor som kan implementeres i eksisterende biogassanlegg eller tilsettes som en frittstående løsning. Reaktoren er designet for å oppnå oppgradert biogass ved å konvertere CO2 til biometan i en enkelt reaktor som integrerer mikrobielle og elektrokjemiske prosesser. Dette gir en dobbel fordel: økt metaninnhold i biogass og økt metanproduksjon. Ved bruk av BIOUP kan andelen produsert metangass øke fra cirka 60% til mer enn 90%. Et sekundært viktig effekt av BIOUP er oksidasjon av giftige gasser i sluttproduktet fra biogassfabrikker.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020