Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 2nd medical use – Dermatology

Alternativ tittel: Reposisjonering innenfor dermatologi

Tildelt: kr 0,50 mill.

Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt svettekjertelbetennelse, er en kronisk inflammatorisk sykdom. Sykdommen kjennetegnes med smertefulle, væskende og illeluktende byller, og det danner seg ofte arr. Utsatte områder er ofte i armhuler, lysken, i skrittet og/eller rundt brystene. De bakenforliggende årsakene til sykdommen er uklare, og behandling av den er utfordrende. Det finnes pr. i dag ingen kurativ behandling. HS opptrer ofte sammen med andre sykdommer og den kan medføre en stor belastning på pasienters daglige liv og livskvalitet. Dette Kvalifiseringsprosjektet vil være viktig i utviklingen av et nytt behandlingsalternativ for HS pasienter. En ny kandidat har i pilotstudier vist seg å ha overraskende god behandlingseffekt på HS. Dette legemiddelet er allerede godkjent for behandling av andre tilstander, og intensjonen er følgelig en reposisjonering av legemiddelet. Kvalifiseringsprosjektet muliggjør de nødvendige ressursene for vellykket kommersialisering, blant annet utarbeidelse av den mest hensiktsmessige studiedesign i kommende kliniske studie, samt optimal strategi for partnerskap med en industriaktør. Overordnet mål er å muliggjøre en ny, trygg og effektiv behandling for denne pasientgruppen.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020