Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Change Impacts and Biodiversity Interactions in Nordic Salt Marshes

Tildelt: kr 3,3 mill.

NordSalt skal undersøke trekk, diversitet, utbredelse og endringer over tid i nordiske kystsaltmyrer for å vurdere deres rolle i klimareguleringen (netto utslipp av drivhusgasser og lagring av «blått karbon»). Nordsalt vil også vurdere deres sårbarhet og endringer i økologiske strukturer og funksjoner under fremtidige klimascenarioer med økte temperaturer, lokale miljømessige faktorer og forvaltningsbeslutninger. NordSalt skal også undersøke forholdet mellom struktur i plantesamfunn, biodiversitet og karbonkretsløp for å vurdere hvordan saltmyrer tilbyr økosystemtjenester, altså beskyttende eller fordelaktige effekter fra miljøet og kysten som gagner samfunnet. Prosjektet har spesielt fokus på karbonbinding (såkalt «blått karbon») og netto utslipp av drivhusgasser (CO2 og metan) i disse økosystemene. Detaljert feltarbeid av mengden karbon som tas opp og lagres i myrer som både er og ikke er beitet på skal gjøres på fem case-studie områder på tvers av nordiske kystsaltmyr habitater. Strømmen av klimagassutslipp skal måles sesongmessig ved tre av case-studie områdene (Finland, Danmark og Tyskland). Interaksjonene mellom biodiversiteten i plantesamfunnet i kystsaltmyrene, mikrobielle prosesser i jorda og temperaturendringer for netto karbonutslipp og -lagring skal testes i et «common garden eksperiment» (kontrollert eksperiment under naturlige forhold) hos University of Hamburg. NordSalt skal også undersøke historiske endringer i distribusjonen av nordiske kystsaltmyrer og tilhørende endringer i biodiversitet i forhold til klima og lokale miljømessige faktorer og forvaltning, inkludert beiting som påvirker plantesamfunnet i stor grad. Videre skal NordSalt evaluere potensialet for naturbaserte forvaltningsmuligheter for nordiske kystsaltmyrer i både lokal, regional og global sammenheng. For å gjøre dette skal en omfattende mengde økosystemtjenester som virker beskyttende for kysten og klimaet evalueres og diskuteres med relevant regelverk, forvaltning og lokale interessenter. På bakgrunn av dette vil NordSalt bidra til bærekraftig forvaltning både under dagens og fremtidige miljøforhold.

Globally salt marshes store over 50% of the coastal carbon (termed “blue carbon”, BC) and are responsible for 25-40% of the global oceanic carbon storage. Remarkably we know very little about BC storage, greenhouse gas (GHG) emissions, habitat and biodiversity loss and ecosystem services in Nordic salt marshes under a changing climate. In NordSalt we will assess (1) changes in Nordic salt marsh habitat distribution, plant community biodiversity, (2) blue carbon (BC) sequestration, GHG emissions and coastal protection as ecosystem services as a function of plant community structure in relation to climate change and local anthropogenic and management pressures. We will combine results from regional and national analyses, case study site measurements and assessments, a long-term mesocosm warming experiment and to assess the current role of these habitats in climate related carbon dynamics as well as their vulnerability to climate change impacts. Most importantly, we will co-produce this knowledge in collaboration with stakeholders that are engaged throughout the project period – and enable the knowledge to be used post-project completion. In collaboration with practitioners and other stakeholders, we will assess the feasibility of and propose management practices for NordSalt habitats as Nature-based solutions (NbS) for climate change mitigation at different levels of governance. We will collaborate with and enable stakeholders to implement our findings into national, regional, European and global climate and habitat policy. Multi-Actor Labs will use qualitative and quantitative tools to support the co-creation exchanges between scientific experts, stakeholders, business entrepreneurs, sector- and administrative representatives. The consortium’s collective expertise, 100+ aggregate years in coastal ecology, biodiversity, climate change mitigation, dissemination and the science-policy-industry interface - providing a good platform for achieving these goals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling