Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fremme oppfinnelse og innovasjon i små regioner

Alternativ tittel: Fostering invention and innovation in rural regions

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321386

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Dette prosjektet vil utforske hvordan et makerspace kan brukes som verktøy for å skape og utnytte økonomiske aktiviteter, særlig oppfinnelser og innovasjoner i ikke-industrialiserte små regioner, som Oppdal. Gjennom prosjektet samles empirisk data i et industrielt og et akademisk makerspace for å forstå hvordan det brukes, hvem som bruker det og hvorfor. Denne dataen skal brukes til å få en bedre forståelse av aktiviteter i de tidligste fasene av produkt- og tjenesteutvikling. Samtidig undersøkes hvordan forskjellige bruksmønster, maskinbruk og ferdighetsnivå påvirker prototypekapabilitet og effekt av prototyping. Rollen ferdigheter og samfunn i et makerspace har på prototyping utforskes også i prosjektet. I denne prosessen vil nye verktøy og sensorteknologi som ivaretar personvern og ikke er påtrengende i bruk, brukes til å kvantifisere hvordan mennesker arbeider. Som en forlengelse av makerspace som tema, undersøker dette prosjektet det voksende temaet Open Source Hardware (OSH). Prosjektet bidrar til forskning på dette området gjennom å utvikle og dele spesifikke OSH produkter. I tillegg til et allerede utviklet Open source medisinsk treningsverktøy, vil det bli utviklet Industri 4.0 løsninger for lokale bedrifter. Makerspacet vil i dette arbeidet ha en sentral rolle som fasilitator mellom samarbeidsbedrifter og kandidat, hvor OSH og deling vil bli oppmuntret. Fyrtårnprosjekter med relevante utfordringer fra Oppdalsbedrifter, som integrerer sensorer, kontrollsystem og potensielt simulert design og produksjon inngår også i studien.

Når teknologisk fremskritt går raskere, øker kravet til innovasjon i norske bedrifter. I større selskaper investeres det blant annet i kreative laber, såkalte makerspace. Disse labene legger til rette for å utvikle nye produkter og tjenester etter «Design Thinking» prinsipper. Små og mellomstore bedrifter har derimot ikke ressurser til å investere i eller kunnskapen til å drive slike makerspace. Nasjonalparken Næringshage er et bedriftsfellesskap i Oppdal, og får gjennom et nytt innovasjonssenter realisert et makerspace som kan brukes av private og bedrifter i regionen. Dette gjør at bedriftene vil kunne bruke en ekstern lab tilsvarende større bedrifter i de tidlige fasene av produkt- og tjenesteutvikling. Makerspacet vil bli et møte- og undervisningssted, og et verksted for å utvikle oppfinnelser og innovasjoner. Målet med dette prosjektet er å utforske hvordan et makerspace kan brukes som verktøy for å generere og utnytte økonomiske aktiviteter i ikke-industrialiserte små regioner, som Oppdal. Gjennom et nyetablert makerspacet vil bedrifter få tilgang på utstyr og kunnskap som kan bidra til økt verdiskaping gjennom nye oppfinnelser og innovasjoner. Doktorgradskandidaten vil bruke makerspacet som en levende lab (living lab), som vil tillate han å teste og sammenligne forskjellige oppsett og maskininteraksjoner på en eksperimentell måte. Ved å benyttelse smarte sensorsystem vil vi være i stand til å generere empiriske data på bruksmønster, rom- og maskinaktiviteter. PhD-studien vil sentreres rundt optimalisering av romoppsett og bruk av verktøy for å maksimere nytteeffekt. Man vil også utforske forskjellig opplæringsmetodikk og måter å engasjere bedrifter og utenforstående aktører. Fyrtårnprosjekter med relevante utfordringer fra Oppdalsbedrifter, som integrerer sensorer, kontrollsystem og potensielt simulert design og produksjon vil også inngå i studien. Resultatet av prosjektet skal brukes til å øke lokale bedrifters innovasjonsevne, både på kort og lang sikt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd