Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2020

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

321399

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for norsk bioenerginæring og tilbyr medlemskap til bedrifter, forskningsmiljøer, konsulentbransjen, organisasjoner, offentlige etater og enkeltpersoner. Konferansens målgruppe er alle aktører som jobber i norsk bioenerginæring eller som er interessert i bioenergi. Deltakerne jobber i hele verdikjeden for bioenergi fra biomasseressursen til bioenergi levert i fast, flytende eller gassform. Forskningsmiljøene er også en sentral målgrupper for konferansen. Hvert år deltar ca. 120 personer fra disse ulike miljøene.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi