Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Alternativ tittel: Hardware reverse engineering: Verification of trust in hardware components in the power supply

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

321402

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets målsetting er å utvikle metode og teststandard for å verifisere tillit til maskinvarekomponenter benyttet i kraftforsyningens kritiske infrastruktur. Det grønne skifte er en storstilt satsing både i Norge og Europa. Det betyr å tilgjengelig-gjøre mer og smartere bruk av ren energi i Norge og ut mot Europa. Satsingen forutsetter et teknologisk løft av kraftsystemet der digitalisering spiller en viktig rolle. I dette teknologiske løftet vil det være mer og tettere utveksling av data og tjenester. Kraftsystemets kritiske infrastruktur vil dermed kommunisere og utveksle informasjon mer enn noen gang før, nasjonalt og internasjonalt. Samfunnets tjenester og funksjoner er avhengig av Kraftsystemet med den tilhørende kritiske infrastruktur. Sikkerhet og høy tillit er derfor en nødvendighet for et Kraftsystem som også skal fungere under krise og motstå alle forsøk på forstyrrelser. Doktorgrads-prosjektet skal forske på sikkerhet i maskinvarekomponenter benyttet i den kritiske infrastrukturen i kraftsystemet og kraftbransjen. Dette kan for eksempel være sensorer, rutere og vern i infrastrukturen. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny og bedre tilnærming og metoder for å verifisere den sikkerhet og tillit som kreves for norsk kritisk infrastruktur. Prosjektets forventede nytte er bidrag til sikkerhet, bedre tilgjengelighet og pålitelighet i en digital verdikjede bestående av utstyr fra ulike leverandører og underleverandører. Nytteverdien vil bli oppnådd i økt transparens og tillit gjennom bedre kontrollmetoder av maskinvarekomponenter benyttet i kraftsystemet. Prosjektet skal bidra til at kapasiteten på kompetanseoppbyggingen forsterkes ved å utvikle utdanningsprogram og kurs innen hardware reverse engineering. Videre skal prosjektet videreutvikle laboratorie-kapasiteten ved NTNU som arena for forskning, samhandling og utdanning.

Doktorgradsprosjektet vil ha fokus på sikkerhet i maskinvarekomponenter benyttet i kraftsystemet og kraftbransjen. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny tilnærming og metoder for å sikre den sikkerhet som kreves i kritisk infrastruktur. Disse problemstillingene er godt beskrevet i Olav Lysnes bok «The Huawei and Snowden Questions». Videre har NVE beskrevet mangel på supply chain kontroll og transparens for hardware sikkerhet i kraftbransjen gjennom sin NVE rapport 2018:90. Forskningsprosjektet bygger på initiativet "Cybersikkerhetseksperter i Energisektoren" fra NVE, Statnett og NTNU. Initiativet gir kraftbransjen økt kompetanse i sikkerhet for maskinvarekomponenter, og vil bidra til å bygge opp en nasjonal sikkerhetskapasitet i kraftbransjen med spesielt fokus på hardware reverse engineering. Utdanningsprogrammet er nytt, og doktorgradskandidatene utdannes ved NTNU hvor et utenlandsopphold er tiltenkt for å hente spesialisert kompetanse innen tematikken. Doktorgradsløpet er estimert til fire år. De to første årene gjennomføres kurs og forskning der kursportefølje for spesialisert tematisk kompetanse inngår. De to siste årene gjennomføres i hovedsak i Norge, der det skal jobbes med prosjektet internt i Statnett og ved NTNU. 1 år skal tilbringes henholdsvis ved gradsgivende institusjon og 1 år hos arbeidsgiver.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd