Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Alternativ tittel: CRITical - preklinisk testing av nytt legemiddel mot antibiotika resistens

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321442

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical prosjektet bidrar til å løse dette problemet ved å utvikle et nytt produkt (APC148) som vil bli kombinert med et godkjent antibiotikum, meropenem. Når APC148 kombineres med meropenem, vil effekten av meropenem sikres hvis bakterien utvikler en bestemt type resistens enzymer. Dette prosjektet består av tre viktige forskningsaktiviteter for å fullføre det prekliniske programmet med APC148 som skal forberede for klinisk testing i frivillige og pasienter. Aktivitet 1 - Fremstillingsmetoden av APC148 må optimaliseres. Det er viktig å velge den beste synteseveien med hensyn til stoffutbytte, renhet, stabilitet og evne til å øke produksjonskapasiteten senere. Utvikling av analytiske metoder for å måle APC148 og nedbrytningsprodukter blir viktig for å sikre et rent produkt med god stabilitet. Disse aktivitetene vil sikre leveranse av APC148 til det prekliniske programmet og senere kliniske forsøk. Aktivitet 2 - Virkningsmekanismen til APC148 kombinert med meropenem må undersøkes nærmere for å forstå bedre virkningsmekanismer og mulige bivirkninger når APC148 skal testes i dyr og senere i pasienter. APC148 og meropenem vil også undersøkes for å se om kombinasjonen gir utvikling av resistens mot antibiotika. Aktivitet 3 - De prekliniske undersøkelsene i dyr vil undersøke doser, distribusjon og utskillelse av APC148 alene og i kombinasjon med meropenem, og vise eventuelle interaksjoner. Denne informasjonen vil avgjøre hvordan de to stoffene skal administreres i dyr og mennesker, og er avgjørende for utformingen av både det prekliniske og kliniske programmet.

Antimicrobial resistance (AMR) is an emerging and devastating global health problem caused directly by use and over-use of antibiotics. AMR jeopardizes our ability to perform many life-saving procedures such as surgery and cancer chemotherapy. CRITical addresses this global problem by developing our adjuvant technology which inhibits a key bacterial resistance mechanism, restoring antibiotic efficacy against life-threatening, multidrug resistant bacterial infections. The project consist of three main activities; H1 - The product consist of a new molecule (APC148) that will be combined with an approved antibiotic, probably meropenem. The synthesis pathway of APC148 needs to be decided and optimized. The synthesis procedure needs to be improved with respect of intermediates, reactants, APC148 yield, purity, stability and ease of scale-up production. The work includes development of analytical methods for APC148 and degradation products. The activities will enable the company to supply APC148 for the preclinical program and prepare for GMP scale-up needed for clinical trials. H2 - The mechanism-of-action (MoA) of APC148 combined with meropenem (antibiotic) needs to be investigated including importing knowledge about the potential of APC148 and meropenem to develop bacterial resistance. The MoA is important to understand to predict potential toxicity in the preclinical and clinical program. This knowledge will reduce project and regulatory risks and make APC148 more attractive to private investors. H3 - The preclinical program will test APC148 alone and combined with meropenem to disclose potential toxicity and efficacy including pharmacokinetios and pharmacodynamics. This information is crucial for the design of the clinical program.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena