Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYLIPID - Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum

Alternativ tittel: NYLIPID - New concentrated marine fatty acid products for human consumption

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

321447

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fiskeoljer er kjent for å inneholde sunne omega3-fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. Det er et marked for omega3-oljer både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi. Epax er en ledende produsent av omega3-konsentrater og er aktiv innen forskning og utvikling. I dette prosjektet skal det forskes på en ny type omega3-fettsyrer som finnes i liten mengde i fiskeolje. De kalles VLC (Very Long Chain) fettsyrer. De har mer enn 22 karbon i kjeden, og er dermed lengre enn de kjente omega3-fettsyrene EPA og DHA. Flere av disse fettsyrene er også omega3-fettsyrer og har minst 5 dobbeltbindinger. I prosjektet skal det utvikles metoder for å oppkonsentrere og analysere VLC-fettsyrer fra fiskeoljer. I tillegg er en stor og viktig del av prosjektet å undersøke hvilke funksjoner og helseeffekter disse fettsyrene har. Det er fra litteraturen kjent at de har en funksjon i øyne, hjerne, hud og mannlig fertilitet. Det er allerede i gang studier i ulike celletyper, og det er også under planlegging nye studier i dyr. Nofima er FoU-partner i prosjektet og har ansvar for studier i utvalgte cellemodeller.

Marine oljer er kjent å inneholde "sunne" fettsyrer og det er et marked både innenfor mat, kosttilskudd og farmasi for ulike produkter og konsentrater av marine fettsyrer. Mest kjent er de langkjedede flerumettede omega3-fettsyrene EPA og DHA. I dette prosjektet er det fokus på de svært lange omega3-fettsyrene med mer enn 22 karbonatomer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye konsentrerte marine fettsyrer for humant konsum. I prosjektet skal nye prosess- og analysemetoder utvikles. Eksisterende metodikk skal optimaliseres og nye prosesstrinn skal utvikles. Det skal finnes fram til nye og tilpassede kvalitetsanalyser for ulike nye konsentrater. Det skal også produseres testmaterialer for modellforsøk med celler og for studier i dyr. I prosjektet skal det framskaffes ny kunnskap om helseeffekter av nye omega3-fettsyrer gjennom studier av funksjon i cellemodeller og dyremodeller. Nofima er FoU-partner i prosjektet og har ansvar for studier i utvalgte cellemodeller.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena