Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic improvement of feed efficiency of Norwegian Red cows

Alternativ tittel: Avl for bedre fôreffektivitet for NRF

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

321455

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

Hovedmålet med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan avle fram ei ku som utnytter fôret bedre. Det vil gi en mer effektiv produksjon av mjølk og kjøtt og være bra både økonomisk og fra et ressursutnyttelse- og klimaperspektiv. Systematisk avl for bedre fôrutnyttelse er mulig, men krever informasjon om fôropptak for individuelle kyr. Direkte mål på hvor mye grovfôr den enkelte ku eter er utfordrende, arbeidskrevende og dyrt. I dette prosjektet vil vi derfor undersøke alternative metoder og indirekte mål for fôropptak som kan brukes i stor skala. En metode som er basert på å måle innhold av stabile isotoper i fôr vil bli videreutviklet og prøvd ut for mjølkeku. Et annet alternativ er å predikere kuas fôropptak basert på eksisterende data. I dagens mjølkeproduksjon registreres store mengder detaljerte data rutinemessig i mjølkerobot og av ulike sensorer som er i bruk (f.eks. mål av aktivitet, drøvtygging og holdvurdering). For å utvikle og validere indirekte mål trenger vi «fasit» og det vil derfor bli installert utstyr for å måle direkte fôropptak i noen utvalgte besetninger. Data fra disse besetningene vil bli brukt for å utvikle indirekte mål for fôropptak og undersøke hvor presise avlsverdier vi kan beregne fra indirekte mål. Avl for bedre fôrutnyttelse kan bidra til å gjøre norsk mjølkeproduksjon mer bærekraftig, og livssykelanalyser vil bli brukt for å vurdere effekten av ulike seleksjonsstrategier i avlsarbeidet for NRF.

Feed efficiency in dairy production can be improved by genetic selection. The direct trait requires recording of individual roughage feed intake, which in dairy cattle is challenging and costly. Alternative methods for measuring feed efficiency is therefore of interest. We aim to identify indirect measures that can be used to predict feed efficiency in dairy cattle large scale. We will test whether a novel method based on content of stable isotopes in feed and milk can be used to quantify phenotypic differences in individual feed conversion rates in dairy cows. A proof of concept study at a research herd will be followed by test of the method in a commercial herd. Another option we will explore is to predict individual feed efficiency based on data available from automatic milking systems (AMS) and additional sensors (e.g. rumination, activity). Before indirect measures and predictions can be considered used in the breeding program, we need to estimate genetic parameters and validate reliability of genomic breeding values. Knowledge of the association between direct and indirect measures is crucial, and measures of the direct trait on a sufficient number of cows are needed to develop and validate prediction equations. For this purpose, Geno is establishing recording of direct feed intake in collaborating herds and direct feed intake on 1,000 Norwegian Red (NR) cows will be available for the project. All cows will be genotyped. This together with data from AMS, relevant sensors, and the national herd recording system will be used to estimate genetic parameters for direct and indirect feed efficiency, derive and validate prediction equations, and estimate genetic correlations between feed efficiency and other important traits in the NR breeding goal. The effect of selection for feed efficiency will be modelled by life cycle assessment This project will deliver the knowledge needed for making decisions on how feed efficiency best can be included in the NR breeding goal

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri