Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ny teknologi for bedre ferdigretter og mer bærekraftig emballasje

Alternativ tittel: New process technology for improved readymeals and more sustainable packaging

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektnummer:

321487

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

I det norske markedet øker omsetningen av ferdigmat, men markedet er i endring. Det er mye fokus på å øke grønnsaksandelen i produktene og med det bedre ernæringsverdien. Men det er utfordringer knyttet til konservering av grønnsaker; mange typer grønnsaker kan oppleves som overkokt og dette har til nå har begrenset anvendelsen i ferdigretter. I prosjektet «Ny teknologi for bedre ferdigretter og mer bærekraftig emballasje», samarbeider flere av Norges største leverandører og produsenter av ferdigretter, med forskningsinstituttet Nofima, for å teste og implementere ny teknologi for prosessering av ferdigretter, som bl.a. kan gi grønnsaker som ikke er overkokt, har bra konsistens og farge og som har et ferskt uttrykk og lang holdbarhet. En annen viktig trend hos både forbrukere og i EU regelverk, er et stadig økende fokus på emballasje, som i økende grad skal være gjenvinnbar. Så langt i prosjektet er ulike typer emballasje innhentet og utsatt for belastningstester slik at vi har bedre oversikt over hvilke typer som er egnet. I prosjektets første fase er prudukter og råvarer valgt og det har vært gjort en serie forsøk med varmebehandling av ulike kombinasjoner av retter med både fryste og tinte grønnsaker arrangert på ulike måter. To prototyper er utviklet og prøves ut i holdbarhetsforsøk.

Omsetningen av ferdigmat øker i det norske markedet, men det er et behov for nye produkter som skal gi bedre ernæring, bedre smaksopplevelse, mer grønnsaker med bedre smak og utseende, og samtidig gi opphav til mindre svinn og være mer bærekraftig. Med den teknologien vi bruker i dag, er det blant annet vanskelig å få til gode grønnsaker med lang holdbarhet. Ett av målene for dette prosjektet er å teste ut og implementere ny teknologi for å få til ferdigmatprodukter med grønnsaker som har bra konsistens og farge og lang holdbarhet. Myndighetene anbefaler økt bruk av vegetabilske produkter, noe som har fokus i dette prosjektet. I det grønne skiftet skal vi i større grad over fra fossilbaserte emballeringsmaterialer til fornybare materialer. Et annet mål i prosjektet er derfor å teste ut emballasje som er mer bærekraftig enn det vi bruker i dag, ved at de er basert på fornybare materialer og er resirkulerbare, samtidig som de tilfredsstiller kravene til produksjon og produktenes holdbarhet. Både emballasje og teknologi representerer hver for seg flere forskningsutfordringer. Å kombinere ny teknologi og et innovativt emballasjekonsept basert på resirkulerbare emballasjeskåler ligger foran forskningsfronten. Investeringene er betydelige og prosjektet vil bidra med nødvendig beslutningsstøtte for å gjennomføre dette grønne skiftet.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram