Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alternativ tittel: New biocomposite system

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektnummer:

321492

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. Disse aspekter er sentrale i BioComp-prosjektet hvor det utvikles et helt nytt og innovativt biokomposittsystem for vegg- og gulvprodukter. Prosjektet inkluderer flere skreddersydde prosesser, fra produksjon av biokompositter og implementering i industriellskala, til demonstrasjon i vegg- og gulvprototyper. Prosjektet består av et samarbeid som dekker hele verdikjeden, mellom Norske Skog Saugbrugs (trefiber og biokompositt-produksjon), Plasto AS (automatisert sprøytestøping), Alloc AS (vegg- og gulvprodukter), og RISE PFI (Forskning og utvikling). Det ble utviklet skreddersydde, bærekraftige biokompositter, det vil si materialløsninger basert på bærekraftige polymerer, trefiber og side strøm fra industriell produksjon. Tett samarbeid mellom prosjektpartnerne har ført til at den første sprøytestøpte prototypen ble designet og produsert. Flere biokomposittresepter produsert av RISE PFI og Norske Skog ble testet i produksjon av Plasto og funksjonstestet hos Alloc AS. Implementering i fullskala produksjon og lansering av første kommersielt produkt forventes i Q1/2023. Det tette samarbeidet mellom bedriftene vil også gi grunnlag for nye forretningsmodeller og verdiskapning for hver enkel bedrift. Sammendrag I BioComp-prosjektet ble det utviklet et helt nytt og innovativt biokomposittsystem. Prosessen vil gi et klart fortrinn i utvikling av moderne og innovative vegg- og gulvprodukter. Utviklingen kan deles inn i 3 hovedområder; i) Produksjon av sterke og fleksible biokompositter basert på bærekraftige polymerer, sidestrømmer og norsk trefiber, ii) implementering av innovativ og kostnadseffektiv sprøytestøping og iii) utvikling av innovativt, bærekraftig og brukervennlig biokomposittsystem. BioComp-prosjektet utviklet og testet skreddersydde, bærekraftige biokompositter, det vil si materialløsninger basert på bærekraftige polymerer, trefiber og side strøm fra industriell produksjon. Den første sprøytestøpte prototypen er allerede designet og produsert. Implementering i fullskala produksjon og lansering av første kommersielt produkt forventes i Q1/2022. Det tette samarbeidet mellom bedriftene vil også gi grunnlag for nye forretningsmodeller og verdiskapning for hver enkel bedrift.

Konsernet BIG som Alloc AS tilhører har satt et mål at innen 2030 skal alle 28 fabrikker ha null utslipp. Prosjektet er i såfall en viktig start på dette målet, om enn bare en start. Vi har klart å skape en bærekraftig lås av resirkulerte materialer, sammen med trefiber. Våre kunder vil få en lås som er resirkulert og som også kan gjenvinnes. Kunnskapen som er opparbeidet på tvers av prosjektet vil være veldig nyttig når neste steg skal tas i produktet, i tilsvarende materiale og teknikk.

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokomposittsystem for vegg- og gulvprodukter. Prosessen vil da gi et klart fortrinn i utvikling av moderne og innovative vegg- og gulvprodukter. Utviklingen kan deles inn i 3 hovedområder; i) Produksjon av sterke og fleksible biokompositter basert på biopolymerer, sidestrømmer og norsk trefiber, ii) implementering av innovativ og kostnadseffektiv sprøytestøping og iii) utvikling av innovativt, bærekraftig og brukervenlig biokomposittsystem. Prosjektet vil bestå av et samarbeid mellom Alloc AS, Norske Skog Saugbrugs, Plasto AS og RISE PFI.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena