Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nytt biokomposittsystem

Alternativ tittel: New biocomposite system

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

321492

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokomposittsystem for vegg- og gulvprodukter. Prosjektet vil inkludere flere skreddersydde prosesser, fra produksjon av biokompositter og implementering i industriellskala, til demonstrasjon i vegg- og gulvprototyper. Den første produktprototypen forventes allerede i Q4/2021. Prosjektet består av et samarbeid som dekker hele verdikjeden, mellom Alloc AS (vegg- og gulvprodukter), Norske Skog Saugbrugs (trefiber og biokompositter), Plasto AS (automatisert sprøytestøping) og RISE PFI (Forskning og utvikling). I tillegg vil prosjektet samarbeide med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det forventes at samarbeidet mellom bedriftene vil også gi grunnlag for nye forretningsmodeller for hver enkel bedrift.

Alloc AS skal produsere vegg- og gulvprodukter med skreddersydde overflater og komplementære egenskaper, som er vanskelige å introdusere på en tradisjonell måte. Dette inkluderer lette, sterke og biobaserte produkter. I BioComp-prosjektet skal det utvikles et helt nytt og innovativt biokomposittsystem for vegg- og gulvprodukter. Prosessen vil da gi et klart fortrinn i utvikling av moderne og innovative vegg- og gulvprodukter. Utviklingen kan deles inn i 3 hovedområder; i) Produksjon av sterke og fleksible biokompositter basert på biopolymerer, sidestrømmer og norsk trefiber, ii) implementering av innovativ og kostnadseffektiv sprøytestøping og iii) utvikling av innovativt, bærekraftig og brukervenlig biokomposittsystem. Prosjektet vil bestå av et samarbeid mellom Alloc AS, Norske Skog Saugbrugs, Plasto AS og RISE PFI.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena