Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt

Alternativ tittel: New production-/product concept for more attractive white fish products with low environmental footprint for demanding market all year round

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektets overordnede idé er å øke verdiskapning, bedre lønnsomhet og konkurransekraft for norsk prosessert hvitfisk, gjennom å utvikle mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk. Til tross for norske helsemyndigheters mål om 20% økning i fiskekonsum innen 2021, er konsumet på vei ned. Det er en rekke grunner til at mange forbrukere ikke spiser fersk fisk regelmessig, som varierende tilgjengelighet, dårlige erfaringer med spisekvalitet og at produkter oppleves som lite lettvinte. For å øke konsumet må både den faktiske spisekvaliteten på hvitfiskprodukter bli mer stabil, og de må emballeres på en bærekraftig måte som er mer attraktiv for forbrukere. Hvitfisk har relativt kort holdbarhet og råvaretilgangen varierer med sesong. Det er derfor krevende å produsere og levere produkter med den kvaliteten som forbrukere etterspør gjennom hele året. I første prosjektår er det bl.a. jobbet med kvalitet på råvare, og forbrukerinnsikt. Det jobbes videre med utvikling av produktkonseptet basert på bærekraftige emballeringssystemer, kvalitetsforbedring, økt holdbarhet og stabil levering gjennom året og har som mål å muliggjøre økt produksjon av bearbeidede hvitfiskprodukter i Norge.

Samtidig som helsemyndighetene oppfordrer til økt konsum av fisk har fiskekonsumet gått ned de senere år. For å øke konsumet av hvitfisk må både den faktiske spisekvaliteten på kjølelagrede produkter bli mer stabil, og det må emballeres på en bærekraftig måte som er mer attraktiv for forbrukere. Hvitfisk er et lett bedervelig produkt og råvaretilgangen varierer med sesong. Det er derfor krevende å produsere produkter med den kvaliteten som forbrukere etterspør og levere samme kvalitet gjennom hele året. Norsk hvitfisknæring har tilgang på råstoff i verdensklasse, men landindustrien har slitt med lønnsomheten. Produktkonseptet har som mål å muliggjøre økt produksjon av bearbeidede hvitfiskprodukter i Norge gjennom et tverrfaglig verdikjede-konsept. Bærekraftige emballeringssystemer, kvalitetsforbedring og økt holdbarhet for å redusere matsvinn i butikk/hos forbruker vil også være sentralt. Miljødokumentasjon av nytt konsept knyttet til ulike faktorer i verdikjeden vil være viktig i arbeidet med å redusere miljøbelastningen til produktkonseptet. Innovasjonen i prosjektet vil bidra til et mer bærekraftig matsystem og til større verdiskapning, økt lønnsomhet og flere arbeidsplasser i Norge gjennom økt bearbeidingsgrad av fisken som landes. Innovasjonen vil kunne bidra til økt fiskekonsum, som samsvarer med helsemyndigheters råd, samt at det indirekte vil kunne gi en miljøgevinst gjennom redusert forbruk av andre proteinkilder som kjøtt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Finansieringskilder