Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wear and friction reduction in wheel-rail interaction

Alternativ tittel: Redusere Slitasje og Friksjon mellom hjul og jernbaneskinner

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektnummer:

321499

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

En økt bevissthet rundt hvordan utslipp av drivhusgasser fra transportsektoren påvirker global oppvarming har ført til en gradvis vridning fra forurensede transportmetoder (Fly, privatbiler etc) til en mer energivennlig togtransport. Dette skiftet er igjen akselerert av en politisk drivkraft mot ett nullutslippssamfunn. Det er forventet at både antall passasjerer og trafikktettheten vil øke fremover. Dette stiller krav til en robust og miljøvennlig løsning som åpner for denne økningen i transportsektoren, samt følger kravene til sikkerhet uten å øke behovet for nødvendig vedlikehold og reparasjoner (maintenance, repair and overhaul, MRO). En av de største kostnadene relatert til MRO kommer fra sliping og bytting av hjul og skinner som, på grunn av slitasje og rulleutmatting (Rolling Contact fatigue, RCF), ikke er innenfor toleransekravene. Ved å optimalisere smøremiddelet og hvordan dette blir påført vil man redusere slitasje, RCF, energiforbruk og støy til ett minimum samt forbedre luftkvaliteten ved å fjerne metalstøv. Winter prosjektet skal fokusere på å optimalisere både smøremiddelet og smøremiddelsystemet i fire regioner i Norge for å dekke jernbaner, skinner for lettvektstog og trikk/bybane med utfordrerne slitasje, friksjon og smøremiddelbetingelser. Ved å sikte oss inn på de mest utfordrende regionene i Norge kan resultatene i prosjektet benyttes de fleste steder. Siden oppstarten av prosjektet har datakravene blitt beskrevet og spesifisert. I tillegg er det avgjort hvilke typer prøver som skal bli studert og analysert. Grunnforståelsen for degraderingsmekanismene vil bli etablert for å bestemme sammensetningen til smøremiddelet.

Social awareness on the effect of transport on the greenhouse gases emissions and global warming is producing a transition from more polluting transports (flights, cars/bus) to more energy-efficient rail transport. Indeed, the number of train passengers in Norway has increased by 50% since 2004 and by 3.4% in 2019 up to 80 million. These figures are also similar for metro and light rail. The increase in number of passengers, demands robust, reliable and environmentally friendly solutions that allow for passenger growth without compromising safety nor increasing maintenance, repair and overhaul (MRO). The WINTER project will therefore optimise lubricants and lubricant delivery systems for the Norwegian rail system. Improved friction management of the wheel-rail system will lead to a reduction of wheel and rail damage and thus decreased energy consumption, increased safety, reduced MRO costs, noise reduction in residential areas and improved air quality by diminishing metal debris and lubricant released to the environment. The products will be designed for the special conditions in different geographical regions that cover railways, lightweight trains, and metro that all have challenging wear, friction and lubrication conditions. This includes The Flåm Railway, Oslo Holmenkollen line and Trondheim´s Gråkallbanen tram line. By addressing some of the most challenging regions in Norway, the results obtained in the project are also expected to be applicable for other regions. The new products will be developed and tested in close cooperation with and between central companies in the Norwegian railway sector including Flåm Utvikling, Vy, Bane NOR, Sporveien, Boreal Bane, Norske tog, ELBA, Fuchs and R&D organisations (SINTEF & NTNU). The project is owned and managed by ELBA which is one of the main lubricant supply equipment in Norway and TransQ approved as supplier in the railway sector.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena