Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Performance analytics for utility-scale PV power plants

Alternativ tittel: Tilstandsanalyse for solparker

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

321502

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

På grunn av den ekstremt raske kapasitetsveksten i solbransjen er de fleste av kraftverkene bare et par år gamle. På grunn av fortsatt svært rask teknologiutvikling og overgangen til mer effektive solcellepanelteknologier er nye kraftverk basert på unge produkter med få års felteksponering. Data rundt ytelse, degradasjon og feilrater i moderne solkraftverk er dermed mangelvare. Gjennom unik datatilgang og en unik digital plattform vil IPN PEANUTS endre på dette. Med fallende priser på komponenter og kapital ser vi at drift og vedlikehold utgjør en stadig større del av totalkostnaden for solkraft. Det er stor variasjon i industrien rundt metodikk og nivå. Hva som er det optimale, mest kostnadseffektive nivået for drift og vedlikehold i solkraftverk er fortsatt et uavklart spørsmål. Allikevel er det klart at store solparker, som kan ha millioner av komponenenter, trenger digitale verktøy og algoritmer som gjør det mulig å detektere og diagnostisere feil automatisk på en robust måte. Det er lite delt erfaring knyttet til praktisk bruk av metodikken som er utviklet i forskningsmiljøer rundt om i verden. IPN PEANUTS ligger helt i front i denne utviklingen. Prosjektet vil utvide en proprietær numerisk verktøykasse for tilstandsanalyse av solparker. Prosjektet vil lede til presis bestemmelse av ytelse, degradasjon, feil og feilutvikling i solparker. Med basis i en velfungerende plattform og med tilgang til enorme mengder data er testing og validering av all metodikk sikret. Resultatene vil lede til økt produksjon, reduserte kostnader for drift og vedlikehold og forlenget levetid av solparkene. Partnerne i IPN PEANUTS er Scatec, Equinor, Prediktor og IFE

Due to the extremely rapid growth in the PV industry, most capacity is only a few years old. Due to a dramatic shift in technology to new high-efficiency architectures, much of this is based on young products with only a few years of field exposure. There is therefore a lack of available data related to performance, degradation and fault rates in modern PV power plants. This leaves investors in the broader energy sector challenged when trying to make accurate and realistic predictions of energy yield and returns on investment. With record low costs of installation, the O&M costs make up an increasing share of the total cost of solar power. There is a large variation across the industry in terms of both cost and efficiency of O&M. Therefore, O&M of PV plants has become one of the most important R&D topics worldwide. One result of this is the emergence of new technology specifically developed to enable more cost-effective, data-driven O&M. This includes numerous new algorithms and instruments targeting performance monitoring. Although much research has been published, the understanding of how the data from these new methods relates to actual loss in production, as well as how it is best put to practical use in utility-scale PV, is sorely lacking. IPN PEANUTS is designed to be at the forefront of this development. In the project, we will extend an existing, proprietary numerical toolbox for PV power plant analytics with concrete new functionality to enable more accurate determination of long-term performance, degradation and fault generation and evolution in utility-scale PV power plants. By building on the existing platform, efficient testing, validation and implementation of the new functionality will be secured. The results from IPN PEANUTS will contribute to increased production, reduced O&M expenses and prolonged asset lifetime.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi