Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexiShape™ – Flexible patches for safe ship salvage

Alternativ tittel: FlexiShape™ – Fleksible lapper for sikker berging av skip

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

321508

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Geografi:

FlexiShape er beregnet for reparasjon av skrogskader under vannlinjen fra grunnstøting, kollisjoner og ulykker. Foreløpig er bruk og kapasitet av FlexiShape basert på tidligere erfaringer kombinert med grove teoretiske estimater. For å utforske og dokumentere det fulle potensialet i FlexiShape, i tillegg til å få økt selvtillit og forståelse av atferd, følsomhet og begrensninger, kreves det en forskningsstudie for å undersøke og utvikle en elementmodell (FEM) sammen med en metodikk for anbefalt bruk av produktet. Ambisjonene er å dokumentere mer pålitelige kapasitet- og begrensende estimater for FlexiShape samt å utvide bruken. Den foreslåtte forskningsstudien vil øke bruksområdet ved å utforske det fulle potensialet til FlexiShape gjennom utvikling av nye analyseverktøy og metoder for nøyaktig å forutsi egenskaper og kapasiteter. Analyseverktøyet og metoden vil definere et grunnlag for et økt antall potensielle tilfeller der produktet brukes til berging og / eller sikring. Tilgjengeligheten og økt bruk av dette produktet i markedet, vil sikre et renere hav og tryggere miljø for skip i tillegg til at det er et produkt godt egnet for rask respons i krisesituasjoner. Sammenlignet med tradisjonelle tilnærminger vil det gi et pålitelig, raskt og trygt produkt for beredskap i en rekke bransjer som bruker havene våre som arbeidsmiljø. FlexiShape patchene vil gi disse næringene et trygt, kostnadseffektivt og pålitelig produkt som sikrer integritet på ressurser i sjø og hav. Den innovative endringen vil bidra til samsvar med FNs bærekraftsmål [10]: Mål 14: Bevar og bruk bærekraftig havene ved å bruke FlexiShape-patcher, ikke bare for å redde skadede skip, men også for å forsegle sunkne fartøyer for å forhindre utslipp av fanget olje som kan frigjøres hvis vraket skulle bevege seg.

Miko Marine is a worldwide leader of flexible patches for safe salvage of shipwrecks and marine installations and constructions. To explore and materialise the full potential of FlexiShape™, and gain an increased confidence and understanding of behaviour, sensitivities, and limitations, a research study is required to investigate and develop a finite element model (FEM) together with a methodology for recommended use of the product. The ambitions are to enable more reliable capacity and limit state estimates for FlexiShape™ as well as extend its use. The main innovation of the project is thus to document and increase the capacity of FlexiShape™. It is estimated that the methodology developed in the project for recommended use of FlexiShape™ will enable to predict the capacity and behaviour of 80% of foreseen cases with the tested FlexiShape™ size and design. The planned innovation will thus result in an improved product with higher commercialisation potential both nationally and internationally. The research challenges and associated research questions addressed in the project are: - What are the appropriate methodologies for testing fabric materials? - What are the in-service loading cases and how to test these in lab conditions? - What physical parameters affect the material response? - What models for fabrics are available in the FE software and which one is the most adapted? - How to properly calibrate these models? - What is the accuracy of such models vs experiments? - How to set up a proper FE model accounting for the interaction between patch and hull?

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2