Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Towards Single-step Genomic Selection in Atlantic salmon breeding

Alternativ tittel: Mot en-stegs genomisk seleksjon i avl på atlantisk laks

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

321539

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Effektivt avlsarbeid på atlantisk laks har vært en hjørnestein i utviklingen av norsk havbruksnæring. Selv om avlsverdiberegning hos norsk laks er avansert, med bruk av genomisk informasjon for seleksjon, mangler fortsatt bruk av statistiske metoder for å kombinere stamtavle og genomdata (en-stegs genomisk seleksjon) fra flere generasjoner og flere årsklasser. I dette prosjektet vil eksisterende metoder for en-stegs genomisk seleksjon bli testet og nye statistiske modeller som er spesifikke for havbruk vil bli utviklet. I tillegg vil også konsekvensene av å kombinere stamtavle og genomisk informasjon for håndtering av genetisk variasjon i akvakulturavlsprogrammer bli studert. Spesielt vil prosjektet bruke stamtavle og genomisk informasjon fra flere årsklasser og flere sykdommer (PD, CMS, Lakselus) og vekstrelaterte egenskaper fra Mowi AS for å utvikle og sammenligne alternative metoder for avlsverdiberegning i en-stegs genomisk seleksjon; å sammenligne metoder som kombinerer informasjon fra flere populasjoner (årsklasser) for avlsverdiberegning; og å sammenligne alternative genomiske slektskapsmatriser for kontroll av genetisk mangfold når genomisk og stamtavleinformasjon kombineres for genomisk seleksjon. Resultatene fra dette prosjektet vil øke sikkerheten på seleksjon, muliggjøre riktig sammenligning av genetiske trender på tvers av årsklasser og å administrere genetisk mangfold for langsiktig bærekraft i avlsprogrammer innen akvakultur i genomikk-tiden.

Norwegian salmon breeding industries are exploiting recent technological advances in genomics, such as genome-wide dense genetic marker data, for the genetic improvement of their breeding populations. Hence, genomic selection (GS) has become the standard genetic evaluation tool. However, in many breeding schemes, not all individuals are genotyped, and their phenotypes are relevant for breeding value estimation. Single-step genomic prediction (ssGBLUP), where genomic and pedigree information are used side-by-side, has proven to improve prediction accuracy and to reduce selection biases. Even though the genetic evaluations of the Norwegian salmon breeding industries are advanced with the use of genomic information, the use of single-step approaches to combine pedigree and genomic data, information from multiple generations and multiple populations (separated by year classes) is still limited or even absent. In this project, the methods for combining this information in aquaculture breeding schemes will be developed and evaluated. In addition, implications of combining pedigree and genomic information on management of genetic diversity will be assessed and addressed. By making better use of all available information, including information on ungenotyped, practical grow-out fish, the project is expected to increase accuracies of genomic predictions and utilize between population and generation genetic differences, thereby making best use of all available data and genetic resources and improving the sustainability of Atlantic salmon aquaculture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning