Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Integrert planlegging av nullutslippsområder

Alternativ tittel: Integrated planning of zero emission neighbourhoods

Tildelt: kr 12,0 mill.

Planlegging og realisering av områder og byer med lave eller null utslipp av klimagasser er avgjørende for å nå målene om lavutslippssamfunnet. Dette innebærer å ta innover seg et bredt spektrum av faglige utfordringer og nye teknologier/løsninger, og krever bredt tverrrfaglig samarbeid i komplekse prosesser. I forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME-ZEN) er det identifisert flere sentrale utfordringer, og det er utviklet foreløpig metodikk og løsninger som adresserer noen av utfordringene. Flere av partnerne i INTO-ZERO deltar i FME-ZEN, og ønsker med bakgrunn i dette å utvikle prosesser og verktøy for bruk i markedet. Prosjektpartnerne i INTO-ZERO besitter ulike tjenester, produkter og fagkompetanse som hver for seg adresserer viktige utfordringer innenfor bygg, energisystem, mobilitet og arkitektur/plan. Gjennom innovasjonsarbeidet vil vil vi utvikle en helhetlig, effektiv og strømlinjeformet prosess med tilhørende verktøykasse. Dette vil gi betydelige gevinster i form av økt verdiskaping for bedriftene og være et viktig bidrag til å oppnå lavutslippssamfunnet. Innovasjonsideen omfatter en ny og integrert prosess med tilhørende metodikk og digitale verktøy for utvikling av byer og områder med minimale klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Innovasjonsideen kompletteres med tilhørende utvikling av forretningsmodeller for ulike markedssegmenter og omfatter samarbeid mellom private og offentlige aktører, ulike konstellasjoner og entrepriseformer.

Planlegging og realisering av områder og byer med lave eller null utslipp av klimagasser er avgjørende for å nå målene om lavutslippssamfunnet. Dette innebærer å ta innover seg et bredt spektrum av faglige utfordringer og nye teknologier/løsninger, og krever bredt tverrrfaglig samarbeid i komplekse prosesser. I forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME-ZEN) er det identifisert flere sentrale utfordringer, og det er utviklet foreløpig metodikk og løsninger som adresserer noen av utfordringene. Flere av partnerne i INTO-ZERO deltar i FME-ZEN, og ønsker med bakgrunn i dette å utvikle prosesser og verktøy for bruk i markedet. Prosjektpartnerne i INTO-ZERO besitter ulike tjenester, produkter og fagkompetanse som hver for seg adresserer viktige utfordringer innenfor bygg, energisystem, mobilitet og arkitektur/plan. Gjennom innovasjonsarbeidet vil vil vi utvikle en helhetlig, effektiv og strømlinjeformet prosess med tilhørende verktøykasse. Dette vil gi betydelige gevinster i form av økt verdiskaping for bedriftene og være et viktig bidrag til å oppnå lavutslippssamfunnet. Innovasjonsideen omfatter en ny og integrert prosess med tilhørende metodikk og digitale verktøy for utvikling av byer og områder med minimale klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Innovasjonsideen kompletteres med tilhørende utvikling av egnede forretningsmodeller for ulike markedssegmenter og omfatter samarbeid mellom private og offentlige aktører, ulike konstellasjoner og entrepriseformer.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi