Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

ImproveFLOW - Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

Alternativ tittel: Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321549

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

ImproveFlow prosjektet har som mål å utvikle programvare for å bedre nøyaktighet, sikkerhet og ytelse i analyse av flytende havvind. Prosjektet ledes av DNV GL i partnerskap med Ceetron, COWI Norge, Equinor, Inocean og SINTEF Ocean - med støtte fra NFR og uttrykt interesse fra MHI Vestas, Microsoft og Siemens Gamesa. Prosjektets adresserer følgende utfordringer - - Interaksjon i vindparker, inkludert blokkkering mellom møller og sammenkobling av ankersystemer. - Beregning av global respons, styrke og utmatting med kombinert belastning av vind, bølger, havstrøm og ankerliner. - Behov for nye sikre grensesnitt og arbeidsflytsverktøy som muliggjør fleksibel utveksling av data og effektiv beregning. - Behov for utstrakt verifikasjon av metoder og validering av modeller, beregninger og resultater. Resultatene fra prosjektet vil bidra til minsket usikkerhet under investerings og planleggingasfasen, og forbedret nøyaktighet, samarbeid og effektivitet i designfasen. Dette vil senke energikostnaden over levetiden (LCOE) for flytende havvind og dermed gjøre det til et mer konkurransedyktig alternativ.

The underlying idea of this project is to make floating offshore wind a more competitive source of energy by lowering the LCoE through reduced uncertainty in the investment and planning phase, and improved accuracy, collaboration and efficiency in the design and engineering phase. The major elements of the planned innovation are: - Secure and efficient collaboration. Developing methods for coupling various simulation tools, that effectively bring together the strength of substructure and wind turbine design tools in order to meet the unique coupled system challenges of floating wind that are not all included in the analyses of today. - Accurate methods and tools. Providing new knowledge about the importance of physical interaction effects that floating wind turbines are subjected to, and which are not represented in today's methods and tools. - Efficient processes and tools. Developing methods and tools for more efficient analyses and handling of the large amounts of data needed for exploring the desired design space of floating wind units and farms, which cannot be efficiently analysed with today’s tools and practises.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi